Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-09-10)

10. Septbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Da Kongen vil lade de danske Tropper, som er rykket ud af Malmø, slaa Lejr overfor Svenskerne, skal der sendes Tømmer hertil. — R. A.

Eptherdi uy Erre Nu Ryckt y marcken Och achter Nest gudtz hiielp att camppere strax optiil fiinden, dog sa, at man haffuer Byen tiil syn fordel, Huortyl uyl behøffuis smadt fiirre tømmer och deeler, Huorfor du skaldt y En hast skaffe sliigdt hiid, Som skee kan. Vale. Aff Malmøhus den 10 Sep: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.