Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-11-02)

2. Novbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Paa Grund af Udspredelse af alle Slags Meddelelser ved visse Folk i København skal Posten undersøges i Køge for at opdage Ophavsmændene hertil. — R. A.

Eptherdi Man formercker, att der fyndis dy heer y byen, som communicerer allehande Paa andre steeder, Da skaldtu befahle, att man y køge 2 ) Leder Postens breffue Igennom, at man kan komme vnder weriit med dem. Vale. Køben: Slott den 2 No: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.