Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-11-25)

25. Novbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal forhøre sig om en Hollænder til at forpagte Kongens Ladegaard. — R. A.

Eptherdi der taliis megit Om Nogle Hollender 2 ), som forpachter Adde[le]ns garde her y landit for En wiis Summa s. 348 penge, Da wylle Ieg, att du skulle høre dig, Om En aff dedsamme slagss folck, Som uylle paa sadan wylkor pachte mig ladgarden aff, som ligger heer for Byen 1 ). Vale. Aff køben: Slott den 25 No: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.