Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-11-30)

30. Novbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Flaaden ved Wismar og om Skibe. — R. A.

Wdi myn siiste Skriffuelse Er inted taliid om fladen y Suerrig, menss om den wed wyssmar 1 ).

Dy skiu betreffende, Naar Ieg seer Nogen wyshed pa sk . . . uu 2 ), da .wyll Ieg mig om forsterekingen Erklere.

Vale. Den 30 No: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens hoffmeister till hande.