Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-12-04)

4. Decbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Et Rygte om, at fire svenske Skibe er sejlede gennem Sundet og ligger ved Landskrone, skal nærmere undersøges. — R. A.

Der Er kommen En tyl byen, som giiffuer for, att der Er gangen 4 Suenske skiib her Ig[e]nnom och ligger for landtzkrone, quod ego non credo. Om huilcken leiilighed man s. 352 faar dog att Erkundige sig, paded man kan tencke sagen uyder Epther. Vale. Køben: Slott den 4 Decem: Anno 1644,

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister till hande.

2