Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-05-28)

28. Maj 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal overveje Midler til at skaffe Balance mellem Rigets Indtægt og Udgift. — R. A.

Eptherdi man y mange made Erfahrer, Att Riigens Indkomst indted kan tiilstrecke tiil vdgiifften, daa skaldt du sauel som dy andre y tyde tencke pa myddel, huorued werckit kan Erholdis in statu 1 .

Vale. Aff kastrup 2 ) den 28 May Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.