Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1645-10-12~)

Omtr. 12. Oktbr. 1645.
Paategning paa en Skrivelse 3 ) fra Georg Reiche, dateret Glückstadt 12. Oktbr. 1645. — R. A., T, Kanc. I. A., Indkomne Breve.

Hiirauff ist nit zu andt wordthen, Ehe ich Naher glyckstad kommen werde.