Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-04-28)

28. April 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen sender Udkast til en Proposition til Rigsraadet. Forhandlingerne med Hollænderne har intet hermed at gøre. — R. A.

Herhuoss haffuer du vdkastiid pa ded, som pa Rossenborg skal proponeris Rügens Raad, Huylcket du skaldt lesse och mig dyn mening derom lade forstaa.

Ded som med hollenderne om tollen skall traderis. ded haffuer hermed indted att skaffe 1 ). Vale. Køben: Slott den 28 Aprilis Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister til hande.