Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-06)

6. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
De aftakkede Soldater paa Kronborg bør have den Løn, der skyldes dem, for at de kan blive bortsendt, og Garnisonen kan blive bragt ned paa sit tidligere Antal. — R. A.

Dy Soldater, heer pa Hussit En tydlang werrit haffuer Och afftackit Erre, haffuer ladiit anholde huos mig Om derris Rest, dennom for Ett ganske Aar skyldig Er for Ett ganske Aar(!), Huorfor ded uyl haffuis y acht, at dy kan Naa 4 ) ded, som man dem skyldig Er, paded dy kan 5 ) først bordt, Och att man siiden ochsa kan bliiffue dy andre kuydt, som heer fyndis offuer ded gammel tal, som aldtid heer pa hussit werrit haffuer, huilckiit antal mueligdt herepther Indted som hiidindtil bliiffuer saa Sterck, som dy werrit haffuer. Dysse, s. 379 som aftackede Erre, kan bliiffue afskattit 1 ) Numehr med 3000 dl 2 ). Vale. Groneborg den 7 May Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tyl hande.