Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1647-02-11?)

Omtr. 11. Febr. 1647.
Paategning paa en Opgørelse, dateret København 11. Febr. 1647, af Mester-Tømmermand Hans Ahnemøller over Omkostningerne ved en Genopførelse af det paa Tryggevælde nedbrændte Hus. — R. A., D. Kane., Indlæg til Reg. og Tegn.

Dette skal Otte kraag 1 ) tilstillis.