Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Iversen Ravn FRA: Christian 4. af Danmark og Norge (1647-05-02)

2. Maj 1647.
Til Byfogeden i København.
Biskop Morten Madsens Enke skal indtil videre holdes i Arrest. — R. A.

Byfogeden y københaffuen 2 ) skall bemechtige sig D: Morten, som war Bysskop y Aars, hans kuynde 3 ) Och holde hynder y Arrest indtil wyder Beskeen.

Rossenborg den 2 Maj Anno 1647.

Christian.

Udskrift: Byfogeden y køben: till hande.