Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1648-02-25)

25. Febr. 1648.
Til Korfits Ulfeldt.
Residenten i Nederlandene, Martin Tanckes Efterfølger skal komme og lade sig forestille for Kongen. Der maa gøres en Ende paa Sagen med Kaj Lykke. — R, A.

Epthersom dig bekendt Er, at Residenten Tanche Er afftackit, och En anden y hans sted antagen, Da siinis ded best at uerre, at den Ny med ded første bliffuer Amploerit Och kommer hiid, at hans Person kan bliiffue mig bekend 3 ).

Kej lyckis dondt 4 ) uyl gørris Ende pa, ty ded gemene gesyndecken kommer mig heer ganske y Confussion. Vale.

Frederigs: den 25 febru: Anno 1648.

Christian.