Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632/1648~)

1632—48.
Kongens Randbemærkning til en Liste over Toldsatser 6 ) ved Ind- og Udførsel til og fra Hertugdømmerne. — R. A„ T. Kanc. I. A., Orig. Akter og Afskrifter ang. Forhandlinger med Hertuglinierne, navnlig den gottorpske 1490, 1537—1669.

Was

Was

einkumbt ausgehet Rth $$@ Rth $$@

Von Einem Mageren Ochsen Oder Kuehe, halb zu Gottorff vnd halb zu Rendessburg, vber vorig zollen

12

12 Wass genommen wiirdt, dass muss Einmahll Oder zuohmall dess Jahrs in zuehe 7 ) theiill getheiilett werden.