Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1637/1643~)

1637—43.
Til Korfits Ulfeldt.
Efterskrift angaaende Tilsendelse af Klæde. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Der skall, saa Snardt skee Kan, Sendis Ett ganske Stycke guldt Kleede hiid. Datum ut in literis 1 ).

Postscriptum Stadtholderen till hande.