Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1637/1643~)

1637—43.
Til Korfits Ulfeldt.
Det skal undersøges, om Isen endnu kan bære ved Dragør. — B. Bergius\'s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Postscriptum 2 ).

Eptherdi dig bekendt Er, huad som tiilforn Om dragør befahliid, daa skaldtu strax haffue bud ud paa Amag att Erfahre, Om Issend Endnu ligger faast ued landiid ued dragør Bye, att man Kan gaa paa den.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz Wllefeldt till hande.