Danmarks Breve

LISTE OVER FORKORTELSER Erslev = K...

s. XIV LISTE OVER FORKORTELSER

Erslev = Kr. Erslev, Rigsraad og Stændermøder II—III (1887—90).

Fridericia — J. A. Fridericia, Danmarks ydre politiske Historie i Tiden fra Freden i Prag til Freden i Brømsebro (1881).

Lind = H. D. Lind, Kong Kristian den Fjerde og hans Mænd paa Bremerholm (1889).

Opel = Jul. Otto Opel, Der niedersächsisch-dänische Krieg I—III (1872—94).

R. A. = Rigsarkivet.

Traktater = Danmark-Norges Traktater, udgivne af L. Laursen III—IV (1916—17).

s. XV

s. XVI