Danmarks Breve

INDHOLD. Side Forord VII Liste o...

s. V INDHOLD.

Side

Forord VII

Liste over Forkortelser XIV

Christian IV.s Breve 1

Fortegnelse over de Personer, til hvem Brevene er skrevne 431

Facsimiler 432a

Fortegnelse over Uoverensstemmelser mellem Breve, trykt efter Afskrifter, og de tilsvarende Originaler 433

Fortegnelse over de af Grev Kálnoky købte Breve 442

Fortegnelse over de i Bind I—VII efter Afskrift trykte Breve, hvis Originaler (eller Fotografier af saadanne) nu kendes (bortset fra Kálnoky-Samlingen) 444

Register 445

Rettelser og Tilføjelser 468

s. VI