Danmarks Breve

FORTEGNELSE over de i Bind I—VII ...

s. 444 FORTEGNELSE

over

de i Bind I—VII efter Afskrift trykte Breve, hvis Ori¬ginaler (eller Fotografier af saadanne) nu kendes (bort¬set fra Kálnoky-Samlingen, om hvilken se ovenfor).

Bd. I Nr. 39, 184 (Neuhaus), 302. Bd. II Nr. 180 (Neuhaus). Bd. III Nr. 110. Bd. IV Nr. 127 (Neuhaus), 449, 450, 453, 457, 469, 474, 477. Bd. V Nr. 23, 272 (Neuhaus), 277 (Neuhaus), 481 (Neuhaus). Bd. VII Nr. 54, S. 125 (Neuhaus), Nr. 57, S. 127.