Danmarks Breve

FORTEGNELSE over de Personer, til...

s. 431 FORTEGNELSE

over

de Personer, til hvem Brevene er skrevne.

Adolf Frederik, Hertug af Meklenborg, Nr. 54.

Ahlefeldt, Jørgen, Nr. 87.

Anna, Kurfyrstinde af Brandenborg, Nr. 11, 13, 14, 16 — 25.

Antvorskovs Skriver og Foged, Nr. 41.

Christian Vilhelm, Markgreve af Brandenborg, Administrator i Magdeborg, Nr. 46, 65, 66.

Elisabeth, Hertuginde af Brunsvig, Nr. 29, 50, 53.

Elisabeth, Hertuginde af Meklenborg, Nr. 1.

Feltmarskalken, Nr. 73.

Ferdinand II, tysk Kejser, Nr. 83 (Udkast).

Frederik (III), Ærkebiskop af Bremen, Nr. 287.

Frederik III, Hertug af Gottorp, Nr. 80 (Udkast).

Frederik Ulrik, Hertug af Brunsvig, Nr. 42 (Udkast), 49.

Friis, Christian til Kragerup, Nr. 389.

Fuchs, Johan Philip, Nr. 63.

Georg, Hertug af Brunsvig-Lyneborg, Nr. 30, 57.

Georg Vilhelm, Kurfyrste af Brandenborg, Nr. 43—45, 52, 59 — 61, 96.

Günther, Frederik, Nr. 80 (Udkast).

Hedevig, Enkekurfyrstinde af Sachsen, Nr. 67, 72, 81.

Joachim Frederik, Markgreve, senere Kurfyrste af Brandenborg, Nr. 3—6.

Johan Adolf, Hertug af Gottorp, Nr. 26.

Johan Albrecht, Hertug af Meklenborg, Nr. 47, 64.

Johan Ernst, Hertug af Sachsen-Weimar, Nr. 48.

s. 432 Johan Georg, Kurfyrste af Sachsen, Nr. 55—56, 58, 69, 71, 86.

Johan Sigismund, Kurfyrste af Brandenborg, Nr. 8. 9, 15, 34. Lange, Gunde, Nr. 74.

Læger i København, Nr. 40 (Paategning).

Marsvin, Ellen, Nr. 33, 35, 78.

v. Mitzlaf, Joachim, Nr. 51.

Munk, Kirstine, Nr. 27, 28, 31.

Pentz, Christian, Nr. 85, 88.

Pogwisch, Sivert, Nr. 51.

Rantzau, Christian (?), Nr. 108.

Ravn, Claus, Nr. 352.

Rentemestrene, Nr. 84 (Paategning), 93 (Paategning).

Schulte, Otto, Nr. 38 (Udkast).

Sehested, Christen Thomesen, Nr. 273, 274, 338.

Sophie, Hertuginde af Meklenborg, Nr. 7.

Thurn, Heinrich Matthias (?), Nr. 73.

Ulfeldt, Korfits, Nr. 91, 92, 94, 95, 97 — 103, 105, 109,
112—28, 130—57, 159-69, 171—207, 209—14, 216—
37, 239—70, 272—86, 288—312, 314—19, 321—44,
346—50, 353-76, 382—87.

Ulrik, Hertug af Meklenborg, Nr. 2.

v. Wildenstein, Georg Wulff, Nr. 70 (Udkast).

Vilhelm, Hertug af Sachsen-Weimar, Nr. 77.

Vind, Iver, Nr. 106.

Vind, Jørgen, Nr. 251.

Winstrup, Peder, Hofprædikant, Nr. 390.