Danmarks Breve

Selskabet for Udgivelse af Kilder t...

s. III Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie har den 27. Februar 1928 besluttet at udgive et Supplementbind til C. F. Brickas og J. A. Fridericias Udgave af Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve ved Arkivar, cand. mag. Johanne Skovgaard under Tilsyn af Professor, dr. phil. J. Brøndum-Nielsen og Professor, dr. phil. Knud Fabricius.

Svend Aakjær.
C. O. Bøggild Andersen.
Emilie Andersen.
Erik Arup.
Louis Bobé.
J. O. Bro-Jørgensen.
Johs.
Brøndum-Nielsen.
William Christensen.
Knud Fabricius.
Astrid Friis.
Georg Galster.
Holger Hjelholt.
Stig Juul.
Ellen Jørgensen.
Bjørn Kornerup.
Alfr. Krarup.
Erik Kroman.
Axel Linvald.
M. Mackeprang.
E. Marquard.
Eiler Nystrøm.
Poul Nørlund.
Albert Olsen.
Carl S. Petersen.
Johanne Skovgaard.