Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (dato ukendt)

Tvende løse Udkast til Declarationen,
fundne blandt vedkommende Papirer.

1. Vort Hertugdømme Holsten, Vort Herskab Pinneberg s. 10 og Vort Grevskab Ranbau, med disses samtlige Tilliggende, skulle for Fremtiden som et souveraint Hertugdømme være nøie forbundne med det hele Statslegeme af det af Os alene med uindskrænket Magt beherskede Monarchie, og udgjøre og ansees for en uadskilt Deel af samme.

2. Vort Hertugdømme Holsten, Vort Herskab Pinneberg. Vort Grevskab Ranbau og Vor Stad Altona skulle fremtidig under den fælleds Benævnelse af Hertugdømmet Holsten være forbundne med det hele Statslegeme af det Vort Kongelige Scepter undergivne Monarchie og som en i enhver Henseende fuldkommen uadskilt Deel af samme, og som Følge deraf fra nu af være underkastede alene Vor uindskrænkede Regjering.