Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Günther Bernstorff FRA: Joachim Frederik Bernstorff (1806-09-06)

Ioa. Bernstorff til Chr. Bernstorff.
Kjøbenhavn den 6 Septbr. 1806.

. . . . Isærdeleshed og med Rette kan det mishage Kronprindsen, dersom han erfarer (hvad han dog ikke behøver at erfare, thi jeg er ikke vis paa, at Ranbau har skrevet det til Møsting), at Hertugen, førend han oplæste Kronprindsens Skrivelse, lod Ranbau, der som Referent ventede i Forværelset, kalde ind i Conseilværelset, nødte ham til ogsaa at tage Sæde med, og i hans Nærværelse oplæste Kronprindsens Skrivelse til Statsraadet og sit Votum, — et, som mig synes — meget stort Anstød mod Formen. Hertugen vilde i Begyndelsen, s. 13 at ogsaa jeg skulde være tilstede ved Statsraadets Forsamling; men derpaa har jeg paa ingen Maade indladt mig.