Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Günther Bernstorff FRA: Joachim Frederik Bernstorff (1806-12-14)

Ioa. Bernstorff til Chr. Bernstorff.
Kjøbenhavn den 14 Octbr. 1806.

.... Du vil bemærke, at man i Indledningen til Noten ikke anfører rigtigt Udtrykkene af den herfra udgivne Declaration. Man forverler, — som allerede mange Læsere af Mangel paa Sprogkundskab have gjort — Udtrykkene uadskilt s. 15 (ungetrennt) og uadskillelig (unzertrennlich). Og denne Forskjel er, naar det kommer an paa, om Agnaternes Rettigheder ved Declarationens Ord ere angrebne, netop afgjørende.

Angaaende det Svar, som skal gives paa denne Note, vil jeg derefter vente Din nøiagtige Forskrift.