Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Christian FRA: Frederik 6. (1810-07-16)

R. Frederik VI til Hertuginden of Aug.
Frederiksberg den 16 Juli 1810.

(Den 16 Juli — skriver Hertugen i sin Brev-Copie-Bog — afgik fra Kjøbenhavn et Brev med tre Segl fra Kongen af Danmark til Hans Søster og ankom til Hertugen Natten mellem den 17 og 18 Juli, altsaa 24 Timer efter Hertugens Coureers Afgang. I dette Brev siger Kongen:)

1) At han havde Haab om at tilveiebringe Foreningen af de tre Riger, 2) at Øjeblikket var hertil det meest pafsende, 3) at han i denne Henseende havde gjort de fornødne Demarcher og 4) at Napoleon kraftigst vilde understøtte Sagen . (See Bogen, S. 370.)