Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Karl 13. (1810-08-01)

R. Carl XIII til R. Frederik VI.
Ørebro den 1 August 1810.

Min Herr Broder. Grev von Dernath har overrakt mig det Brev, som Deres Majestæt har behaget at tilskrive mig under den 18 Juli. Bevægelig rørt ved de Beviser paa Venskab og Tillid, som det indeholder, iler jeg med at bevidne Deres Majestæt min Erkjendtlighed derfor. Jeg skal ikke undlade at meddele Rigsstændernes hemmelige Comitee Deres Majestæts vigtige Forslag. Det er mig umuligt at forudsige Resultatet deraf; Valget af en Thronfølger tilkommer alene mit Folks Repræsentanter, og jeg er forud forvisset om, at de ved denne for Sverrigs tilkommende Skjæbne afgjørende Leilighed ville vise sig værdige deres Forfædre, Æren, den nationale Erkjendtlighed , Fædrelandets lange Selvstænvighed, og gjennemtrængte af en sand Følelse for dets Trang og virkelige Interesse. Med Følelser af et oprigtigt Venskab og en udmærket Høiagtelse er jeg, min Hr. Broder, .