Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Frederik Christian 2. (dato ukendt)

Anmærkning af Hertugen.

Kongen af Sverrigs Brev blev med følgende faa Ord sendt til Kongen af Danmark:

Deres Kongelige Majestæt har jeg den Ære hoslagt at oversende en Afskrist af den med Stafet sidst afvigte Søndag hertil ankomne Skrivelse fra Kongen af Sverrig.

Underdanigst F. Chr.

Hertugen fik derpaa intet Svar. Men til sin Søster skrev Kongen af Danmark: at Kongen af Sverrigs Brev var meget lidet venskabeligt mod ham; nu skulde hau bæve al Skyld, da han dog intet videre havde gjort end at melde ogsaa sig til Thronfølgervalget; at dette Skridt havde forhindret Hertugens Balg, var ikke sandt, og dette fremgik af den Omstændighed, at Hertugen den 14 og 15 August havde været valgt, men dette den 16de var bleven omgjort o. s. v.