Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Frederik Christian 2. (1810-10-30)

Hertugen af Aug. til Frederik VI.
Augustenborg den 30 Octbr. 1810.

Sire. Ved sorskjellige Begivenheder i dette Aar er min Helbred i den Grad svækket, at jeg føler mig uduelig til videre Tjeneste og maa være betæukt paa en Forandring i min Stilling. Ogsaa saa mange andre Hensyn afnøde mig den Beslutning at begive mig i Privatlivets Ro og tilbringe mine s. 31 endnu tilbageværende Levedage stille og ubemærket. Af disse Grunde ansøger jeg Deres Majestæt underdanigst om Afsked fra Deres Tjeneste. Med denne underdanige Bøn forbinder jeg de oprigtigste Ønsker for Fædrenelandets Velstand og Lykke under Deres Majestæts Regjering, og henlever med den pligtmæssigste Følelse som Deres Majestæts .