Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Rosenkrantz FRA: Frederik Christian 2. (1812-02-07)

Hertugen af Aug. til Rosenkranz.
Augustenborg den 7 Februar 1812.

Jeg har havt den Ære at modtage det Brev, som Deres s. 36 Excellence har beæret mig med under den 4de d.M., og jeg beder Dem at modtage min fulde Tak derfor. Jeg skal ikke undlade at meddele Hans Majestæts Ministerium alle de Enkeltheder, som det maatte behage Kronprindsen af Sverrig at lade mig tilkomme, i det Øieblik de komme til mig. Vær af den Godhed, min Herre, at forebringe Hans Majestæt min underdanigste Taksigelse for, at han har tilladt Dem at overdrage sin Mission i Paris uopholdelig at give Dem alle de Oplysninger, som den maatte være istand til at forskaffe. Jeg ønsker mig imidlertid tillykke med at see, at jeg tør love mig Retfærdighed og Beskyttelse, det Eneste, hvortil mine Begjeringer indskrænke sig og altid skulle indskrænke sig. Jeg har den Ære at være .

3*