Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik Emil August˜ (1838-02-16)

Prindsen af Nøer til Hertugen.
Nøer den 16 Februar 1838.

Det er gaaet mig om i Hovedet, hvad man kunde gjøre for saa meget som muligt at vanskelig gjøre den forbandede Toldlov, hvis Indførelse den 7 April græsselig har forstrækket mig. Saaledes er jeg kommen paa den Tanke, at en Forsamling af de Deputerede kunde være nyttig for at komme overeens med Deputerede af Ridderskabet og fra Ditmarsken om at henvende sig til Forbundsdagen med Besværing over Krænkelse af garanterede Rettigheder. Men hemmelig maatte man holde det.