Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1838-12-uu)

Antegnelse af en dansk Statsmand.
I Novbr. eller Decbr 1838.

Da den nuværende Hertuginde af Augustenborg efter hendes Formæling formelig skulde forestilles Dronningen paa Frederiksberg, vilde man ikke tilstaae hende den, fyrstelige Personer reserverede, store Indkjørsel til Slottet, og Hertugen maatte sætte sig i Vognen hos hende for at hæve Vanskeligheden ved sin Ret. At Hertuginden siden den Tid aldrig har været her, tilskriver man lignende Betænkeligheder.