Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Krabbe-Carisius FRA: Otto Blome (1839-03-02)

Grev Ot. Blome til Krabbe-Carisins.
Petersborg den 2 Marts 1839.

.... Den Embedsmand i Departementet for de udenlandske Sager, til hvem det er overdraget at extrahere Memoiren angaaende det danske Kongehuuses Successionsret, har megen Umag med at komme til Maalet paa Grund af alle de Pro og Contra, som det udentvivl har været uundgaaeligt deri at fremsætte. Saameget mere levende maa jeg bede Deres Excellence om den Godhed at lade komme til mig alt det, som kunde bidrage til mere at oplyse og simplificere Kjendsgjerningerne, forsaavidt s. 67 dette er muligt, og til at bevise de Fordringer, af hvis Kraft Monarchiets Fremtid i Virkeligheden afhænger.