Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Krabbe-Carisius FRA: Friedrich Christian Ferdinand von Pechlin (1839-07-02)

Baron Pechlin til Krabbe-Larisius.
Frankfurt den 2 Juli 1839.

Jeg har den Ære hoslagt at tilstille Deres Excellence den fra N. N. modtagne Skrivelse, hvortil Deres Excellences Svar i Deres Privatbrev af 11te f. M. sigter. Siden har jeg talt med N. N. og af ham modtaget den Forklaring, at han anseer det Augustenborgske Huuses Mangel paa Successions-Ret, som ogsaa er sagt i hans Betænkning, een Gang for alle uimodsigelig fast begrundet i gjentagne ustandsmæssige Ægteskaber med ikke fyrstebaarne Damer af Adel, fordetmeeste af Ridderskabet, saa at det formeentligen endnu blot kommer an paa en Grklæing desangaaende fra Hans Majestæt Kongen...

Tør jeg ærbødigst spørge, om hans Kongelige Høihed Prinds Christian er indviet i Sagen?