Danmarks Breve

Nogle Actstykker og Prevskaber til...

Nogle Actstykker og Prevskaber

til Danmarks Historie i nyere Tid.

Dansk Oversættelse

af Bilagene i C. F. Wegeners Skrift: Actmæssige Bidrag til Danmarks Historie i det nittende Aarhundrede.

Kjøbenhavn.

C. A. Reitzels Forlag.

Trykt i det Schulbiske Officin.

1851.

s. 2 Dr her forbigaaede Nrr. ere alle i Original paa Dansk og sindes i den anførte Bog selv paa dette Sprog.