Danmarks Breve

En Brevveksling ved Povl Hansen

Brevudgiver:
Marie Abel, 1845-1873 Ernst Johannes Trier, 1837-1893
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-10-22)
Ernst Trier til Marie . København , den 22. oktober 1864 . ... Jeg har hovedet så fuldt af fremtidsplaner ... og er egentlig så trykket af, at det ikke alt vil føje sig efter ønske for mig ... I forgårs aftes var jeg da hos Tang Forstanderen på Blågård seminar

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-10-27)
Ernst Trier til Marie . København , 27. oktbr. 1864 . ... I mandags holdt jeg gudstjæneste ude på Frederiksberg lazareth kl. 6. Er det ikke underligt, at atter denne aften var der en mand (aspirant Hoff) der lige lå og droges med døden; jeg måtte dog ikke komm

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-11-02)
Ernst Trier til Marie . København , 2. novbr. 1864 . ... Her blev jeg afbrudt; der kom nemlig til mig en mageløs yndig mand, pastor Hoff fra Vallekilde, som jeg lærte at kende i sommer på Fyn. Han har nu været hos mig et par timer, og du kan ikke tro, hvor jeg

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-11-10)
Ernst Trier til Marie . København , 10. novbr. 1864 . ... Den samtale, jeg havde med pastor Hoff i onsdags i forrige uge, var det første, der atter rigtig vakte mit mod og håb og ligesom rev mig ud af den sørgmodige forknythed, hvori jeg gik over fædrelandets

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-11-13)
Ernst Trier til Marie . København , 13. nvbr. 1864 . ... Jeg lever her et stærkt åndelig bevæget og meget rigt liv, men jeg kan jo ikke meddele dig noget deraf, skønt du er den, med hvem jeg helst vilde dele det ... Derfor har mine tanker også arbejdet stærkt

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-11-16)
Ernst Trier til Marie . København , 16. nvbr. 1864 . Jeg lå på min sofa og sov. I drømme bevægede sig forbi min sjæl en forunderlig broget vrimmel af skoleplaner; ... de fleste truede med kun at ville tage fodfæste på månen, men én af dem lod dog til at ville

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-11-18)
Ernst Trier til Marie . København , 18. nvbr. 1864 . ... Nu lige nys kom jeg med jærnbanen fra Brøndbyvester ... Mine planer? ak, jeg er nærved at drukne i dem ... Jeg har nu bestemt ikke at binde min fremtid til ... Tang ... En samtale i tirsdags gjorde udsla

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-11-23)
Ernst Trier til Marie . København , 23. nvbr. 1864 . ... Jeg kommer nu lige ude fra lazarettet ... og har i dag pisket om lige fra i morges kl. 8 til kl. 2 nærmest for at træffe Forberedelser til at få vor drengeskole i gang. Jeg siger »vor«, ti den skulde jo

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-11-27)
Ernst Trier til Marie . København , 27. nvbr. 1864 . ... I morges blev jeg vækket op af min sødeste søvn, ved at en mand stod for enden af min sæng og ... formelig dækkede mig til med jyske ordsprog ... Det var Tang. Han blev her i over 2 timer ... Han havde e

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-11-29)
Ernst Trier til Marie . København , 29. nvbr. 1864 . ... Jeg har i dag foruden mine andre timer på seminariet holdt foredrag over literaturhistorie; i morgen skal jeg læse på seminariet og prædike på lazarettet, i overmorgen læse på seminariet og holde folkeli

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-12-08)
Ernst Trier til Marie . København , 8. dcbr. 1864 . ... Også mig forekommer det, som om det er så lang tid siden, jeg har skrevet rigtig til dig. Der har gæret meget i mig, meget har bevæget mig, hvorom jeg nu skal skrive til dig, ... da det også vedrører dig

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1864-12-09)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 9. dcbr. 1864 . ... Det kom mig aldeles uvæntet! — Jeg som trode, du var aldeles optaget af din drengeskole på Frederiksberg; men jeg vil skynde mig at sige dig, at jeg blev ... glad ved den forandrede bestemmelse, du havde tage

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-12)
Ernst Trier til Marie . Ikke dagtegnet. ... I aften eller i morgen forestår mig den vanskelige ting at få talt med fader om højskolesagen. Ellers havde jeg derom en mageløs samtale i går med Dinesen — fra kl. 9 til 12. Muligvis vil vi to om et årstid kunne slå os således samme

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1864-12-14)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 14. dcbr. 1864 . ... Jeg finder det så aldeles rimeligt, at det kunde aldrig falde mig ind at have noget derimod [at Trier besøgte Kold].... Hvorledes går det ellers med planen.... Hvor det glæder mig, at din fader synes om din

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1864-12-16)
Ernst Trier til Marie . København , 16. dcbr. 1864 . ... Jeg er uhyre træt efter en lang dag. Aftenen har jeg tilbragt hos Grundtvig med mine studenter ... Jeg agter så på tirsdag morgen (d. 20.) kl. 7 at rejse herfra og håber da, at jeg kl. 6 aften

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-05)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 5. jan. 1865 . ... Tak da for disse dage! Med Guds hjælp skal hvert af vore foreløbige møder i trolovelsestiden føre os nærmere og nærmere til hinanden, indtil den dag kommer, da vi rækker hinanden hånden på kirkegulvet; og

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-06)
Ernst Trier til Marie . København , 6. jan. 1865 . Så kom jeg da i aftes kl. 10½ hjem igen, traf moder nok så rask, blot noget forkølet, fik talt lidt med hende, pakket ud, læst nogle breve — og så til ro. I morges, da jeg vågnede, blev jeg behagelig

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-08)
Ernst Trier til Marie . København , 8. jan. 1865 . ... Du kan tro, vi havde en mageløs dejlig søndag i Vartov i dag. Den gamle holdt sådan en vidunderlig dyb og indholdsrig prædiken om forholdet mellem lærdom og tro. Det var rigtignok en af de svære prædikener

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-13)
Ernst Trier til Marie . København , 13. jan. 1865 . ... I går kom den slemme hovedpine over mig, og jeg havde det rigtig dårligt ... Jeg skal nok have sådan en tur, hver gang jeg kommer hjem fra landet. Jeg var så rask, følte mig så uhyre stærk og frisk. Det j

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-01-15)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 15. jan. 1865 . ... Misforstå mig ikke, min kære ven, som om jeg i fjærneste måde vil opfordre dig til at påskynde vort bryllup, for at jeg kunde drage ind i vort ny hjem, når vi skulde bryde op herfra. Det har jeg aldrig tænkt

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-17)
Ernst Trier til Marie . København , 17. jan. 1865 . ... Sådan lidt tummelumsk i hovedet er jeg efter nu i to dage at have slidt i mine bøger og studeret Holberg. Jeg har i dag holdt et foredrag på seminariet over Holbergs komedier; det har taget mig en uhyre t

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-18)
Ernst Trier til Marie . København , 18. jan. 1865 . ... Også i aften er jeg dygtig træt efter at have besørget min lazarethgudstjæneste. Det er for resten slemt nok, at så mange af dem har fået tilbagefald; på mange af dem er sårene brudt op på ny. Jeg talte i

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-01-21)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 21. jan. 1865 . ... Du må endelig en gang fortælle mig, hvorledes egnen er deroppe, hvor vor højskole skal ligge. ... Ja du har sandelig ret, min kære fæstemand, når du kalder dig selv sangvinsk-colerisk. Det er min st

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-23)
Ernst Trier til Marie . København , 23. jan. Triers fødselsdag. 1865 . ... Jeg har sådan en trang til at skrive i dag ... men ikke tid. Jeg skal nemlig gøre mig færdig til mit literaturhistoriske foredrag i morgen ... I morges fik jeg skønne gaver —

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-26)
Ernst Trier til Marie . København , 26. jan. 1865 . ... I dag har jeg første gang været ude på Marielyst (den såkaldte Grundtvigs højskole). Jeg gik derud i et mageløst vintervejr; og den lille smule friske landluft gjorde mig så inderlig godt. Det er cand. Gr

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-01-31)
Ernst Trier til Marie . København , 31. jan. 1865 . ... Så ønsker jeg da til lykke! Den 2. febr. var det Marie Abels fødselsdag. Gud velsigne og bevare dig, så du må vokse som i alder så og i Guds nåde i livet, han har skænket os ved sin søn, vokse i troen, h

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-02-01)
Ernst Trier til Marie . København , 1. febr. 1865 . ... Jeg har i denne morgenstund rigtig været bedrøvet for de politiske forholds skyld ... På den ene side står 1) regeringen og dens venner, de reaktionære, de der vil gå krebsegang, 2) de såkaldte national-l

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-02-06)
Ernst Trier til Marie . København , 6. febr. 1865 . .... I dag var jeg til en meget smuk lille sørgefest. Det er jo i dag et år siden slaget ved Sankelmark sø. — Ak, Marie, Marie, hvilke tunge minder! Det er så underligt, jeg har i disse dage ligesom gennemlev

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-02-17)
Ernst Trier til Marie . København , 17. febr. 1865 . ... I går aftes var jeg med mine fem studenterelever hos Grundtvig. Vi havde det prægtigt, og jeg lærte overmåde meget ved at høre ham gennemgå 7. og 8. kap. af Johannes evangelium. Nu i aften skal jeg til f

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-02-26)
Ernst Trier til Marie . København , 26. febr. 1865 . ... I dag har jeg atter havt et rart brev fra Hoff; jeg håber nu på lørdag at kunne rejse derud og rejse hjem tirsdag otte dage. Der er bleven mig tilbudt endnu en tredje gård. Jeg skal om mandagen til gårde

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-02-28)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 28. febr. 1865 . ... Vort selskab i fredags gik rigtig godt af. Her var folk fra Stenløse, Vissenbjærg og Odense; blandt de sidste var feltprovsten og hans kone, og jeg manøvrerede således, at jeg ved aftensbordet kom til at sid

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-03-05)
Ernst Trier til Marie . København , 5. marts 1865 . ... Imorgen tidlig skal jeg rejse [til Vallekilde] ... Gid det nu må gå godt, og jeg må have lykke til at tale skolens sag godt! Jeg glæder mig til denne første begyndelse. Ja, gid der må være lykke ved! Den

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-03-06)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 6. marts 1865 . ... I morges kom Peder med dit brev ... I dag er du altså i Vallekilde. Gud give, det nu må lykkes dig at fremme sagen! Du kan tro, jeg følger dig i tankerne på din rejse og beder til, at du må få held af den ...

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-03-08)
Ernst Trier til Marie . København , 8. marts 1865 . ... I går aftes kom jeg meget træt hjem fra rejsen, og i dag har jeg havt uhyre travlt med at udrette ærinder for Vallekildenserne; derefter holdt jeg gudstjæneste på lazarethet, og først for lidt siden gik L

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-03-16)
Ernst Trier til Marie . København , 16. marts 1865 . ... I mandags hørte jeg en dejlig koncert i musikforeningen; — skade, at du ikke var med! — I går aftes var jeg hos Grundtvig, og i tirsdags sad jeg lige fra kl. 5 til 10 og talte med Ludvig Schrøder om højs

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-03-19)
Ernst Trier til Marie . København , 19. marts 1865 . ... Efter gudstjænesten i dag blev handskemager Larsens søn begravet, tænk dig, hvor tungt, hans ældste søn, kun 21 år, hans stolthed, hans glæde. Det var så underligt at være med til denne sørgehøjtid i kir

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-03-21)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 21. marts 1865 . ... For lidt siden fik jeg dit brev af 19. Det var et rigtig rart brev; inderlig tak derfor ... Det var da en forunderlig drøm, du har havt ... ja det er i sandhed et stort spørgsmål, man må gøre sig s

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-03-24)
Ernst Trier til Marie . København , 24. marts 1865 . ... På mandag holdes for sidste gang i år møde i »Dansk samfund« på Borchs collegium. — Jeg har nu begyndt at holde en række foredrag over Danmarkshistorie for kvinder. Jeg sagde en aften ude hos Busch i Brø

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-03-30)
Ernst Trier til Marie . København , 30. marts 1865 . ... I tirsdags gik jeg efter mit foredrag på seminariet ud i Rosenvænget til orlogskapitain Wulf, spiste der til middag med Octavius Hansen og blev der om aftenen. Jeg skal hilse dig meget fra dem. — I aftes

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-04-01)
Ernst Trier til Marie . København , 1. april 1865 . ... I aften læste jeg for sidste gang med mine studenter, de 4 af dem skal nu op til filologisk examen, så de må holde op. Så kom Octavius, Villiam og Ida Wulf, og de blev hos os hele aftenen ...

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-04-02)
Ernst Trier til Marie . København , 2. april 1865 . ... I dag holdt Grundtvig sådan en mageløs dejlig prædiken så jeg ikke længe har hørt magen. Bare du dog havde hørt den! den vilde vist også have tiltalt dig meget. Han sammenlignede vor fælles tro, som vi be

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-04-05)
Ernst Trier til Marie . København , 5. april 1865 . ... I morgen kl. 8 skal jeg ud til Marienlyst ... dernæst på seminariet ... Jeg vil så uhyre gærne have dig herind til påske, for at du en gang dog kunde prøve, hvorledes det er at holde påskefest i Vartov-me

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-04-09)
Ernst Trier til Marie . København , 9. april 1865 . ... I torsdags var jeg på Marienlyst til kl. 10 fmdg.; dernæst løb jeg ærinder til kl. 1 — mest i anledning af højskolen; ... om aftenen var jeg hos Grundtvig. I fredags læste jeg hos Balle til kl. 10½, så fo

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-04-10)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 10. april 1865 . ... Så lader det da virkelig til at skulle blive til alvor, at vi atter skal ses ..., og, min kære ven, dette er det sidste brev, jeg skriver, før jeg selv kommer. Du har kun at afhente mig på banegården onsdag

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-01)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 1. juni 1865 . ... Så skal jeg da sende dig min første hilsen herfra, hvor solen skinner så yndigt nu ind i Hoffs lille venlige stue, og hvor jeg kun savner min egen, kære, lille pige, med hvem jeg nu har været vant til at

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-03)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 3. juni 1865 . ... Inden jeg nu om lidt forlader Vallekilde, skal du dog høre lidt fra mig ... På farten har jeg været hele tiden. I torsdags var jeg hos baronen på Adelersborg. Han lever dér som en lille konge. J

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-08)
Ernst Trier til Marie . Udby , 8. Juni 1865 . ... Nej, hvor har jeg dog fartet om! I mandags (anden pinsedag) prædikede jeg i bægge kirker for Borup, tog så til festen på Vejrhøj og kom da tidsnok. Jeg talte om vore gamle danske minder. Så var jeg dagen efter

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-09)
Ernst Trier til Marie . København , 9. juni 1865 . (Rejsebeskrivelse) ... Altså: I Svinninge tog Hoff imod mig. Tornysteren fik jeg på nakken, og vi gik over engene til Vallekilde. Allerede den dag så jeg mange venlige ansigter blandt bønderne dér. Klokken ble

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-06-04)
Marie til Ernst Trier . Dalum , første pinsedag 1865 . ... Nu har vi altså nået den dejlige pinsefest, og jeg har helligholdt formiddagen med at have travlt i køkkenet og kunde ikke komme i kirke; men medens de andre var der, havde jeg en rar rolig time, som j

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-10)
Ernst Trier til Marie . København , 10. juni 1865 . ... Jeg havde sådan glædet mig til at skrive fortsættelsen af min rejsebeskrivelse i dag; men nu duer jeg slet ikke dertil; jeg har rigtig havt det dårligt i dag, og jeg vil så ikke gøre det, for at det ikke

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-11)
Ernst Trier til Marie . København , 11. juni 1865 . ... Det var egentlig lidt trist med kirkegangen i dag; ti Grundtvig er syg, og Køster måtte prædike for ham. Det er vist alderdommen, der gør sig gældende. I fredags talte han ikke et ord men lå stille hen. I

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1837-01-23/1893-12-29)
Ernst Trier til Marie . [Ikke dagtegnet.] ... Bondevennerne er et politisk parti, der har til formål at arbejde på bondestandens voksende politiske indflydelse og fremvækst i materielt velvære. Som parti har de altid holdt trop med hinanden, d. e.: de følger deres førere i all

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-06-14)
Marie til Ernst Trier . Dalum 14. juni 1865 . ... Hvor det må være kedeligt for dig, at »den gamle« nu er syg ... Jeg har kun været i kirke én gang, siden jeg kom hjem ...; nu på søndag kan jeg heller ikke komme til byen D. e. Odense. , fordi d

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-14)
Ernst Trier til Marie . København , 14. juni 1865 . ... Nu, kære Marie, læs medfølgende brev fra Georgia Birkedal Datter af Vilhelm B. i Ryslinge. og vis så din fader det! jeg har også havt brev igen fra Albert Lange Nordmand, cand. theol., Triers ven. , hvor

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-06-16)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 16. juni 1865 . ... Fader har ikke det mindste imod, at jeg følger med dig til frk. Birkedals bryllup!!! det måtte jeg gærne, når jeg selv havde lyst ... Jeg kan ikke lade være med at fortælle dig et lille brudstykke a

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-17)
Ernst Trier til Marie . København , 17. juni 1865 . ... Det var da prægtigt, at du fik lov til at komme med til brylluppet — Hurra! — Dejligt! — Jeg ser dig allerede som brudepige! Nej, hvem skulde dog for et år siden tænkt sig dig som Georgia Birkedals brudep

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-18)
Ernst Trier til Marie . København , 18. juni 1865 . ... I dag har jeg begyndt min søndag, som jeg kan det bedst; jeg vilde ønske, jeg havde dig med, jeg har havt sådan en yndig morgenstund, hvor jeg rigtig har kunnet glæde mig ved nåden, den forunderlig store,

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-06-20)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 20. juni 1865 . ... Nu i dette øjeblik er det netop ét år siden, vi to så hinanden første gang ... Ja netop et år siden, jeg stod i salsvinduet og så feltdegnen komme ind af porten med en flaskekurv i den ene hånd og en hel mæng

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-25)
Ernst Trier til Marie . København , 25. juni 1865 . ... En underlig forstyrret uge er gået, siden jeg sidst fik skrevet til dig; jeg har næsten ikke havt ro nogen sinde. Men nu kender du jo hele dette københavnske rumleri ... En rigtig rar søndag morgen har je

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-06-25)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 25. juni 1865 . ... I dag har jeg havt sådan en mageløs dejlig dag og er så glad derover, at jeg ikke kan lade være at meddele dig lidt derom. Kl. 7 i morges vandrede jeg nemlig ind til Odense og fulgte med den gamle frk. L. hen

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-06-27)
Ernst Trier til Marie . København , 27. juni 1865 . ... Du kan tro, jeg blev rigtig glad ved i dag at få dit brev! Hvor det dog er dejligt, at du har havt sådan en glad søndag! ... Så kom du da en gang til at synes om den prægtige Ludvig Helveg; det vil skaff

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-06-29)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 29. juni 1865 . ... Du kan tro, jeg blev bange forleden aften, kære Ernst; jeg havde nemlig væntet brev fra dig i flere dage ... og så så’ jeg en aldeles fremmed udskrift på det. Det var mig ikke mulig straks at åbne det. såled

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-07-01)
Ernst Trier til Marie . København , 1. juli 1865 . ... I dag er fru Hansen [Octavius Hansens moder] bleven begraven ude i Gentofte, og dertil måtte jeg tage ud. Det var helt gribende at se den gamle Hansen i dag så nedbøjet og bedrøvet, som han er. Der var pyn

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-07-02)
Ernst Trier til Marie . København , 2. juli 1865 . ... Hvor jeg dog er ked af, at jeg ikke i dag kan komme til at skrive rigtig ordentlig til dig, som jeg dog havde lyst til. I morges havde jeg nemlig sådan en rigtig slem hovedpine, at det virkelig ikke var m

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-07-06)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 6. juli 1865 . ... Du kan rigtignok tro, jeg kan se, at din skrift bliver bedre; hos hvem lærer du at skrive? ... I dag læste jeg i Dagbladet, at cand. theol. E. Trier havde bekendtgjort i Nykøbing avis, at han vilde b

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-07-08)
Ernst Trier til Marie . København , 8. juli 1865 . ... Der er en ting, der forstyrrer mig [i brevskrivningen] virkelig pinligt, og det er, at jeg nu hver dag får skrivekunstens regler foredragne for mig af min skrivelærer, så jeg kommer uafladelig til at tænke

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-08-16)
Ernst Trier til Marie . Glud , 16. avgust 1865 . ... Se nu må vi altså atter til at tage fat på pennen for at kunne meddele os til hinanden ... jeg sidder ikke længere lige overfor dig på »kildebænken«, i »hytten« eller ét af de andre kære og yndige steder i d

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-08-20)
Ernst Trier til Marie . København , 20. avgust 1865 . ... Da jeg havde skrevet til dig i Skjolde den forunderlige uforglemmelige begravelsesdag, sad jeg en stund og talte rigtig så dejligt med Fog. Det er så godt at komme til at tale alene med ham, så åbner de

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-08-23)
Ernst Trier til Marie . København , 23. avgust 1865 . … Hvor det er en underlig by, denne København; hver dag med sine ny indtryk. Man føres ind i de forunderligste forhold. I går morges kom den kone til mig fra Bergen, om hvem jeg fortalte, da jeg fortalte di

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-08-27)
Ernst Trier til Marie . København , 27. avgust 1865 . … Ja jeg blev afbrudt i går [i brevskriveriet]; men nu skal jeg også hilse dig fra moder og sige, at jeg virkelig havde gjort hende en stor glæde ved at tage med hende … Og du kan tro, det fornøjede også mi

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-08-28)
Ernst Trier til Marie . Kobenhavn , 28. avgust 1865 . … Om lidt skal jeg ind til bedstefader Etatsråd M. L. Nathanson, mest kendt som mangeårig leder af Berlingske tidende. for at få et anbefalingsbrev fra ham til det Klassen’ske fideicommis … Jeg har ellers

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-09-02)
Ernst Trier til Marie . Lyngby , 2. septbr. 1865 . … I dag tog jeg med jærnbanen herud, hvor jeg straks gik hen til Peter Rørdam; han var rigtig så rar. Han lagde sin prædiken lidt til side (det er jo lørdag i dag), og vi fik da talt lidt sammen, mest om — dig

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-09-07)
Ernst Trier til Marie . København , 7. septbr, 1865 . … Nogle så bevægede dage, som disse i denne uge, mindes jeg næsten ikke at have oplevet; det skulde da være i septbr. 1859. Det forekommer mig som en uhyre lang tid, siden jeg sidst skrev til dig, og dog —

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-09-10)
Ernst Trier til Marie . København , 10. septbr. 1865 . … En forunderlig dejlig dag har jeg havt; ti du må vide, min ven, i dag har jeg fået mit længe nærede ønske opfyldt: jeg har været gæst ved Vorherres bord. Det blev undet mig arme synder i dag at smage den

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-09-10)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 10. septbr. 1865 . … Nu er vi jo atter nået til den 11. septbr., ja, hvor det dog er underligt at tænke sig, at det er et helt år siden! … Hvem der dog havde været med i København under Slesvigernes besøg! jeg ved ikke, hvad jeg

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-09-11)
Ernst Trier til Marie . Hos Vagners 11. septbr. 1865 . … Efter hvad jeg i dag har fået at vide, vil medfølgende lap papir kunne hjælpe dig til adgang til mødet … Se nu ellers til at få at vide, hvor billetterne afhentes. Kan du ikke få Helvegs

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-09-14)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 14. septbr. 1865 . … Morgenhilsen fra vort håbs fremtidshjem, »Det velsignede Vallekilde« Hentyder til et gammelt mundhævd her på egnen: »Det fede Føllesløv, det brede Brejninge og det velsignede Vallekilde«. . D

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-09-15)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 15. septbr. 1865 . … Modtag da for første gang min hilsen i Vallekilde. »Det velsignede Vallekilde!« Ja, kære ven, Gud give dig held og lykke til din gerning, at det må gå godt for dig. Det er der ingen, der kan bede hjærteliger

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-09-18)
Ernst Trier til Marie . Sønder-Jærnløse , 18. septbr. 1865 . … Det er sandelig helt vanskeligt at få skrevet til dig i disse dage … Mit tøj kan først på lørdag komme til Vallekilde, og det er rasende kedeligt; du kan jo forestille dig, i hvilken grad jeg nu tr

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-09-22)
Ernst Trier til Marie . Gunderslovholm , 22. septbr. 1865 . … Uhyre træt er jeg af rejsen i dag … Du skal dog i al fald vide, hvor jeg er henne. Ja, hvor er jeg egentlig? hele denne rejse er så rig på vekslende indtryk, at den næsten forekommer mig s

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-09-26)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 26. septbr. 1865 . … I middags fulgte jeg min broder Emil på jærnbanen, og da jeg gik hjem derfra, mødte jeg pastor Storm; jeg talte med ham om Birkedals afskedigelse. Han sagde, at det var noget, som Birkedal havde været aldele

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-09-27)
Ernst Trier til Marie . Ubby , 27. septbr. 1865 . … Atter på rejse — desværre — men det må gøres; kun på den måde kan jeg håbe at drive skolen op. Men det kniber; jeg længes så uhyre efter ro nu. Lad mig nu først da fortælle dig lidt om, hvor jeg har været hen

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-10-04)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 4. oktbr. 1865 . … Hvad Birkedal angår, da er jeg aldeles enig med dig i, hvad du skriver. Jeg kan heller ikke indse, at han har gjort noget gavn ved sin ytring. Havde han det, fik det være, hvad det var. Min kærlighed til

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-10-09)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 9. oktbr. 1865 . … Nu om lidt skal Hoff og jeg køre en tur ind i Odsherred for skolens skyld. Du aner ikke, hvor meget arbejde og hvor mange besværligheder det fører med sig at få sådan en skole i gang fra bar bund. Tænk di

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-10-13)
Ernst Trier til Marie . København , 13. oktbr. 1865 . … I mandags tog jeg så ind til Odsherred, hvor jeg blev til onsdag middag; jeg havde en rigtig rar rejse, skønt jeg på vejen blev stærkt forkølet. Tirsdag aften havde jeg navnlig en dejlig stund i en lille

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-10-16)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 16. oktbr. 1865 . … Nu er Hertel kommen her til byen og skal … være lærer ved Helvegs skole. Dér er nok Morten Bredsdorff også. I dag hørte jeg, at det er bleven tilbudt Birkedal, at han med familie kunde bo på Boltinggård … i n

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-10-17)
Ernst Trier til Marie . København , 17. oktbr. 1865 . … Jeg befinder mig i det rædsomste hurlumhej — ærinder og besøg fra morgen til aften — slet ikke andet. Jeg er så træt og ked af det, så det er en gru. Du må endelig ikke være ked af, at mine breve bliver d

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-10-24)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 24. oktbr. 1895 . … Jeg skriver i grunden kun for at fortælle dig, at nu er jeg atter hjemme! — i mit lille yndige, fredelige hjem, og nu håber jeg, at jeg skal kunne blive her for det første … I aftes vilde jeg have skreve

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-10-26)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 26. oktbr. 1865 . … Hvor det alt er underligt; nu først blev jeg færdig med at bringe i orden efter min sidste Københavns-rejse; nu er det sent, og jeg er meget træt. Men først må jeg have skrevet til dig … Jeg er til mode

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-10-28)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 28. oktbr. 1865 . … Hvad synes du om medfølgende lagkage? Den har min søster Sofie bagt, at du kan have den at traktere folk med på onsdag — snuskagerne har moder lavet. Jeg ved af et brev fra din moder, at din fader, Borup og F

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-10-28)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 28. oktbr. 1865 . … Tirsdag morgen kl. 5 (31 oktbr.) vænter jeg Fynboerne og Jyderne; om aftenen nogle Sjællændere til- lige med nogle af vore gæster; onsdag morgen resten af elever og gæster. De første skal så bringes i de

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-10-29)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 29. oktbr. 1865 . … Når du åbner dette brev, da er det onsdag, og da er du omgiven af mange venner og bekendte og elever, som optager dine tanker; men du kan dog nok få tid til … at læse mit lille brev, som skal bringe dig hilse

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-10-29)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 29. oktbr. 1865 . … Jeg er så glad i aften, ti for lidt siden kom posten og bragte mig brev fra dig … Øjeblikkene er nu kostbare for mig; om lidt skal jeg hen til to gårde for at få sænge stillet op til de første elever, so

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-11-02)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 2. nvbr. 1865 . … Så er da skolen begyndt — det er virkelig sket — herinde ved siden af sidder 29 karle — det er mine elever. — »Farvel alle sammen«, hører jeg Frits sige; han er den sidste af vore gæster, og lige nu rejser

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-11-04)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 4. nvbr. 1865 . … Ja, vore bedste forhåbninger er nu bleven opfyldte! og det så hurtigt. Jeg kan næsten ikke tænke mig det, at du nu har skolen i gang, og at dine planer nu er virkeliggjorte. Og så tænke sig 29 elever; det er do

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-11-05)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 5. nvbr. 1865 . … Nu sad nys hos mig Pér Olsen, en af mine karle, et forunderlig yndigt menneske; vi var kommen fra skolestuen, hvor vi (det er jo søndag) sad sammen og røg tobak efter middagen. Jeg havde taget ind til dem

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-11-08)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 8. nvbr. 1865 . … Hvor det er underligt i dag i alle bladene at se dit navn og højskolens indvielse; du bliver jo formelig en hel bekendt personlighed ved denne lejlighed. Det ærgrer mig, at jeg ikke kunde finde på at sy et flag

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-11-11)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 11. nvbr. 1865 . … Jeg er så glad over, at jeg har fået dit billede hængt op her lige over mit skrivebord — én af eleverne har lånt mig en ramme — … og så kan jeg ikke blive træt af at se på de yndige roser, som jeg har stå

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-11-16)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 16. nvbr. 1865 . … Tusend tak, fordi du sørgede for, at jeg kom til at sy eders Danebrog! Hvor jeg glæder mig til det arbejde! Nu på løverdag skal jeg til byen, og så skal jeg have tøjet købt efter det mål, du sendte mig, og så

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-11-19)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 19. nvbr. 1865 . … Ja hvor er det dog et underligt rigt liv, vi fører! Og hvor vil du blive glad over vore karle. Sidste aften sagde den alvorlige, sindige Jyde Anders Jensen: »Hvor det dog er sært, at vi er kommen til at l

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-11-22)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 22. nvbr. 1865 . … I dag har jeg fuldført arbejdet på Danebrog, og nu vil jeg håbe, det kan vinde dit og dine karles bifald. Du skrev, at jeg kunde tage det med til jul; men jeg foretrækker at sende det nu, fordi … jeg til julen

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-11-26)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 26. nvbr. 1865 . … I dag, da vi havde spist til middag, samledes vi ude i gården alle sammen, og Anders Jensen råbte da: »Træd an — ret — med roder til højre bryd af!« og så gik vi ud af porten ud på vejen og svingede derfr

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-12-02)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 2. dcbr. 1865 . … Nu har jeg lige holdt morgenbøn eller »ottesang«, hvad du vil kalde det. Jeg har i dag talt over de ord af epistelen: »Se natten er forgangen, og dagen er kommen nær, derfor lad os aflægge mørkets gerninge

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1865-12-04)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 4. dcbr. 1865 . … Tak, du kære ven, for dine breve … Tak, fordi du så kærligt tænker på mig i min ensomhed; ja ene er jeg på én måde men — Gud være lovet — ikke på en anden måde. Havde jeg ikke troen at trøste mig ved, så var je

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1865-12-10)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 10. dcbr. 1865 . … Jeg er i dag bleven noget træt, fordi vi har havt så mange gæster. Allerede i går middags kom Burchardi — men derom har jeg jo skrevet i mine »dagbogsblade«. Tænk, i morges sov vi alle over os her i huset

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-01-04)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro Huset, Vesterbro nr. 5, hvor nu Panoptikon ligger, var Triers barndomshjem. , 4. jan. 1866 . … Hvor det er underligt i dag at sidde her i denne stue og skrive til dig; det er første gang, jeg nogen sinde skriv

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-01-05)
Den 5. Januar . Jeg havde rigtig en yndig og morsom aften ude hos Grundtvigs. Din fader fulgte mig derud. Der var tre af Barfods døtre og en frøken Ostenfeldt og fru Høgsbro. Samtalen gik meget livligt; vi kom op at tvistes om adskilligt, for det første om musik og for det andet

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-01-04)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 4. jan. 1866 . … Nu har jeg lige fået lidt ro på skolen, Anton Nielsen er gået ud med hele kommersen … Ja, det var underligt igen at rumle af sted alene. Jeg har fornemmelsen, som om jeg blev afbrudt lige midt i en samtale,

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-01-07)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 7. jan. 1866 . … Nu sidder jeg da rigtig i ro på min lille hyggelige, mig så inderlig kære stue; foran mig står de yndigste blomster, du skulde bare se hvilke dejlige, blomstrende gyldenlak. Og dit billede hænger her lige o

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-01-10)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 10. jan. 1866 . … For første gang i mit liv mærker jeg nu rigtig, hvad det vil sige at have travlt og at måtte tage tiden i agt; og jeg må nu sige dig, at først i denne sidste tid har jeg lært at forstå dig, når du ikke alti

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-01-14)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 14. jan. 1866 . … Vil du så se at skaffe mig underretning om, hvad Grundtvig synes om Anton Nielsens sang; og hvad siger han til, at Clausen er bleven præst i Ryslinge. Herude ymtes der om, at Cl. og Birkedal skal være blev

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-01-17)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 17. jan. 1866 . … Det, du skrev om et hus uden jord eller en gård med jord, er jo af den slags ting, som jeg ikke forstår mig synderligt på; efter min forstand forekommer det mig rigtignok at være for stor en plan den med gå

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-01-21)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 21. jan. 1866 . … Du skulde bare se, sådan et nydeligt vejr vi har i dag! Solen stråler på den blå himmel, der spejler sig i vandet her ret lige nedenfor vinduerne; for nu er fjorden gået ind over »Vejlen«, og vi har den nu

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-01-21)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 21. jan. 1866 . … Da jeg kom hjem, lå her brev fra din fader for sig og din moder for sig med lykønskning til min fødselsdag. Din fader skriver, at han mener nok, at når jeg har været her et par år, kan jeg måske håbe, at b

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-01-30)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 30. jan. 1866 . … Se nu er efterhånden alt bleven stille her på skolen, nu kan jeg begynde at samle mine tanker … og sende dig min lykønskning Den 2. febr. var det Marie Abels fødselsdag. … ja du, der sådan kom herud M. ha

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-02-02)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 2. febr. 1866 . … Allerførst tusende tak for de dage, jeg tilbragte ude i Vallekilde! Jeg tror, det vil være mig umuligt rigtigt at beskrive dig, hvormegen glæde jeg havde af det besøg. Jeg tror, aldrig jeg i den grad har fø

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-02-04)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 4. febr. 1866 . … I formiddags har jeg skrevet til Octavius Hansen og Bågø, der bægge holder fødselsdag i morgen; og efter middagen tænkte jeg lidt på, hvad jeg skulde sige ved forsamlingen i aften. Jeg lider ellers i denne

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-02-05)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 5. febr. 1866 . … Nu har jeg holdt mit eftermiddagsforedrag over Ygdrasils ask. Du skulde bare have set Per Olsens glæde derover; det var dog så kønt at se. Ja bare jeg havde [dig] herude, der er hver dag sådan lidt at bemæ

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-02-08)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 8. febr. 1866 . … Nu var netop din moder og jeg kommen til at sidde så hyggeligt sammen nede i stuen med vort arbejde; din moder havde fået sin stol trukket hen foran mig, og vi sad og talte om gammelt og nyt. Hun fortalte o

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-02-11)
Ernst Trier til Marie . Valleküde , 11. febr. 1866 . … Lige fra fader kom hertil, har jeg levet mellem regnestykker — å Marie, du aner vist ikke, hvor det arbejde piner mig; og det har da også voldt mig så stærk en hovedpine, som jeg ikke har haft siden jul —

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-02-13)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 13. febr. 1866 . … Ligesom jeg i dag skulde i lag med at skrive til dig, kom Thomsen og bad mig øjeblikkelig at komme ned til en mand i byen for om muligt at afslutte en handel. Det må være straks, så nu må du endelig ikke

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-02-14)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 14. febr. 1866 . … Jeg gik i formiddags og længtes sådan efter, at din fader skulde komme hjem for i det mindste at få lidt at høre om dig, og nu har jeg da også hørt en del. Din fader er dog mageløs kærlig og opofrende imod

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-02-14)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 14. febr. 1866 . … Hvor jeg ofte i disse dage har længtes efter dig, blot en lille samtale; du kan tro, at disse dage er ikke lette for mig at komme over. Og hvad der til med trykker mig, er den tanke, at du må gå og vænte

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-02-16)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 16. febr. 1866 . … Til Octavius går jeg i morgen. I aftes var jeg bedt sammen med Termansen hos Grundtvigs; jeg havde det rigtig rart og fulgtes med Termansen hjem; i aften kommer han og henter mig til Høgsbro’s. H

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-02-18)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 18. febr. 1866 . … Atter i dag er jeg stedt som i går morges, da jeg skrev til moder — tiden er gået. Der er i dag lignende forhold for hånden med køb og salg. — Det falder mig uhyre svært det hele. — Jeg må derfo

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-02-20)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 20. febr. 1866 . … Nej jeg havde dog aldrig troet, jeg skulde komme til at opleve den slags forunderlige ting, som jeg har oplevet her i denne tid. Det har været uhyre drøjt for mig, og jeg trænger til stor overbærenhed fra

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-02-22)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 22. febr. 1866 . … I fredags aftes kom Termansen og Dinesen og hentede mig, og vi fulgtes ad til Høgsbro’s, hvor vi havde sådan en rar aften; hvor Termansen dog er et herligt menneske; om aftenen, da han kom hjem, lå der bre

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-02-25)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 25. febr. 1866 . … Se nu er Nørregård rejst, vel indsvøbt i min lammeskindspels ad Slagelse til; og 6 andre gæster, som jeg i dag har — nogle for resten ganske fortrinlige folk fra Ubby-menigheden — de er gået ind at besøge

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-02-28)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 28. febr. 1866 . … Når du nu blot vilde komme til et resultat, angående alt dette byggevaesen … Du kommer da vel ikke til at forlade Vallekilde — å nej, det vilde dog gøre mig grulig ondf … Hvordan det så går, så synes jeg,

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-03-03)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 3. marts 1866 . … Du har undertiden spurgt mig, om jeg ikke trode, at fader kunde finde på at sætte sig imod vort bryllup, når du nu endelig havde fået bygningen rejst og kom og forlangte mig. Dertil har jeg hidtil svaret ne

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-03-05)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 5. marts 1866 . … I lørdags kom her to mærkværdige breve til mig: Det første et fornyet tilbud fra Holm, Ubberupgård, om byggeplads dér, hvis jeg ikke kunde blive her i Vallekilde; det andet et mageløs venligt tilbud fra co

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-03-11)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 11. marts 1866 . … Nu er sagen da omtrent ordnet herude, så jeg får 10 tdr. land hos Erik Eriksen og 1 td. land hos hjulmanden; så bytter jeg om bagefter, hjulmandens med en af de andre. Købet er så billigt (2,300 rdlr.), a

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-03-13)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 13. marts 1866 . … Der er en ting, som jeg har tænkt så meget på i den senere tid, og som jeg så uhyre gærne vilde; men jeg ved ikke rigtig, om det kan lade sig gøre; jeg vilde nemlig så gærne gå til Herrens bord en gang i V

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-03-15)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 15. marts 1866 . … Jeg er så glad over, at du … selv ønsker så meget at gå til Herrens bord nu i påsken. Jeg ønsker det samme og vil være så glad ved at gå sammen med dig op til det bord, hvori vi først for alvor lærer hvad

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-03-18)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 18. marts 1866 . … Nu er jeg endelig kommen hjem fra forsamlingen i Vejleby. Der var propfuldt i aften; ja, så mange, tror jeg, har der endnu ikke været med. Jeg talte om verset: »På vort eget nat og dag stirrer

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-03-24)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 24. marts 1866 . … Jeg kan ikke modstå lysten til at sende dig endnu en lille hilsen, førend vi ses, idet Bågø nu rejser ud til dig; og så vil jeg med det samme sige dig, at jeg på dine vegne har lovet Køster, at du vil præd

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-03-26)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde 26. marts 1866 . … I lørdags forberedte jeg mig til min prædiken, og så prædikede jeg da i går både i Vallekilde og Hørve. Bågø kom først i går eftermiddags, med ham talte jeg hele tiden, du kan ikke

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-04-04)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 4. april 1866 . … Atter sidder jeg herude i Vallekilde i den lille lune stue, mens solen fortæller forårshistorier der uden for. På bordet står blomstrende krokus, som lille Kirsten har sat herind. I øsende regnve

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-04-15)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 15. april 1866 . … Nej, det er aldeles mageløst! Jeg har en nyhed at fortælle dig, som rigtignok er én af de største, jeg længe har hørt; to forlovelser. For det første — ja hvem tror du? — Kold! … Jo, Kold har såmænd forlov

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-04-16)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 16. april 1866 . … På mit bord står de dejligste forårsblomster fra skov og have. Dem har Sofie sat ind. Ja, en hel kop med violer står her. Vaskerkonen Signe har også bragt mig violer i dag. Mens jeg skriver, går hun og pu

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-04-22)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 22. april 1866 . … Jeg kan ikke slutte denne yndige dag, uden at jeg må have talt et par ord med min kære Ernst. Ja, denne dag har rigtignok været god for mig; jeg gik nemlig i formiddags til Herrens bord, og jeg har været s

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-04-26)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 26. april 1866 . … I dag skriver jeg til dig blot for at bede dig hjælpe mig med flere sager, og jeg må skrive i en rasende fart; — du kan tro, det er travle dage for mig … Sig til fader, at jeg nu har brugt over

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-04-24)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 24. april 1866 . … Den sidste uge har været svært stræng for mig, det kan jeg ikke nægte. Jeg har været så uhyre anstrængt; nu nærmer vi os jo slutningen, og alt sættes i bevægelse, for at vi kan blive færdige med det — og

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-04-27)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 27. april 1866 . … I dag har din fader og jeg været ude i Nyhavn og talt med en skipper, som skal op til dig med noget tømmer. Det var sådan en rar mand at sé på, og da jeg spurgte ham, hvad hans skib hed, så sagde han: »Det

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-04-29)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 29. april 1866 . … Hvor det falder hårdt i dag at skulle sige alle de kære farvel. Hjærtet sidder mig sådan i halsen. Du må ikke i dag tage mig ilde op, at jeg skriver så kort; men jeg vil så gærne bruge al den tid, der er

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1837-01-23/1893-12-29)
Mandag formiddag . Hvor det dog har været uhyre svært at tage afsked! I går efter kirken, hvor næsten alle eleverne var til alters, kom allerede adskillige fremmede. Anton Nielsen læste kl. 2 en ny historie højt, kl. 5 gik vi ud på min lod og lagde grundstenen til den ny skolebyg

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-05-02)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 2. maj 1866 . … Din fader har bedt mig spørge dig, om der var noget — stykgods el. lign., du vilde have med skipperen ud; han sejler rimeligvis sidst i denne uge … Efter hvad jeg har hørt, tror jeg, én af karlene her fra tøm

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-05-04)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 4. maj 1866 . … Nu er da dette forunderlige halvår gået. Jeg har i disse dage vandret om som i en døs. Undertiden har jeg syntes, jeg var som en bue, der længe har været spændt og nu på en gang slappes. Først nu mærker jeg,

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-05-06)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 6. maj 1866 . … I dette øjeblik sidder den rare, yndige pastor Hoff oppe på mit værelse ved mit skrivebord og skriver et par ord til sin kone … Forleden dag kom Køster hen til mig på gaden og spurgte mig, om jeg ikke vidste,

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-05-07)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 7. maj 1866 . … I lørdags gik jeg herfra til Anders Olsen (4 mil). Han havde bedt mig så meget derom for derudefra at få en elev til næste vinter. Så blev jeg dér natten over, og næste dag kørte han mig til Buerup til en af

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-05-07)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 7. maj 1866 . … Jeg synes dog, Hoff skal have et brev med hjem til dig; jeg skal i aften være sammen med ham hos Frits … Jeg fik forleden dag et brev fra fader, som ganske tilintetgjorde alle mine planer angående al den kund

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-05-12)
Marie til Ernst Trier . Vesterbro , 12. maj 1866 . … Lægger du mærke til den dato, som står over mit brev! Jeg har i dag tænkt så meget over den yndige dag i fjor, som vi tilbragte derude i Lyngby, og som jeg aldrig i mit liv skal glemme. I år har den 12. maj

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-05-14)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 14. maj 1866 . … Om Gud vil, skal vi atter ses i morgen aften. Jeg kan ikke komme til at skrive videre til dig; ti nu er skipperen kommen i går aftes, og det har givet mig voldsomt at bestille med at skaffe vogne, jævne vej

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-05-27)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 27. maj 1866 . … I morges blev der kaldt på mig kl. 5, og så arbejdede jeg på min prædiken til kl. 7½; til den tid begynder gudstjænesten her allerede om sommeren. Jeg prædikede da først i Vallekilde. Der var sådan stor alt

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-05-28)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 28. maj 1866 . ... I går fik jeg indlagte brev fra fru Schrøder . . . Som du kan se deraf, anbefaler hun mig hellere at tage til Kolds, da hun tror, at jeg der kan lære mere end hos hende af madlavningen, og det kan hun jo også

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-05-31)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 31. maj 1866 . ... I går var jeg i Københavner-selskab på en skovtur, hvortil jeg var indbudt af læge Harpøth. Sént kom jeg hjem og fik da dit brev . . . Forbavset blev jeg i høj grad over din fader; han er dog fo

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-05-31)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 31. maj 1866 . ... I dag sidder jeg her ganske alene i den yndigste ro. Den eneste lyd, jeg hører, er drossel- og nattergalesangen i haven; her er så stille, ganske stille. — Man kan dog ikke ønske sig en skønnere plet på jorden

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-06-06)
Marie til Ernst Trier . Askov , 6. juni 1866 . . . . Ja, nu er jeg altså kommen på højskole; her sidder jeg i skolestuen, og rundt omkring mig sidder pigerne og taler og synger og lér, så du må meget undskylde, om dette brev bliver lidt usammenhængende; ti før

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-06-07)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 7. juni 1866 . . . . Din fæstemand fik dygtig travlt allerede i mandags; da kom skibet atter med ting til bygningen, og de fleste folk var til valg. Det kneb for mig; og først om aftenen meget sent kom jeg hjem efter at hav

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-06-08)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 8. juni 1866 . ... I dag har jeg plukket den første gren af eget træ til at pynte min stue med; det var af en gammel simpel, men yndig hvidtjørn, der vokser på mit gærde. Og i dag har jeg for første gang selv købt mig et pa

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-05-09)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 9. juni 1866 . . . . Nej, hvor det dog var mageløs morsomt i går at få brev frå dig. Nu er du jo ordentlig bleven højskoleelev. Det gør mig så godt, når jeg tænker derpå. Jeg kom sådan til at lé over, at du ikke kunde skriv

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-06-11)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 11. juni 1866 . . . . Jeg er så glad over, at det tegner til, at du vil komme til at befinde dig rigtig vel derovre. Gud give det dog! Og gid du rigtig må få gavn deraf! . . . Hør, må jeg ikke nu . . . være fri fo

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-06-12)
Marie til Ernst Trier . Askov , 12. juni 1866 . . . . Nu vil jeg skynde mig at benytte tiden, inden kl. bliver 10, til at skrive til dig. Rigtignok kommer Schrøder om lidt og synger morgensang med os; men når vi har sunget den, går han igen, og så kan jeg fort

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-06-17)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 17. juni 1866 . . . . Jeg tror næppe jeg kan beskrive dig, hvor glad du har gjort mig ved dit sidste brev . . . Nej, hvor er det dog morsomt alt sammen! At du virkelig således skulde blive højskoleelev og så aldeles leve di

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-06-18)
Marie til Ernst Trier . Askov , 18. juni 1866 . ... Se endelig nu at komme herover; på mandag kommer Ludvig Vagner, og det kunde jo være rart, om du også kunde træffe ham her; på tirsdag rejser Rasmus Fenger til Århus og bliver borte i flere dage, og så kunde

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-06-21)
Marie til Ernst Trier . Askov , 21. juni 1866 . . . . Ja, du kan rigtignok stole på, at Schrøders foredrag er værd at høre; de er dejlige! I de sidste dage har han talt om kong Hading og Hardgrippe; hvorledes Hading som dreng havde Brage til fosterfader, som y

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-06-26)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 26. juni 1866 . . . . Jeg vil bare sige dig, at jeg er aldeles henrykt over dit brev fra i går . . . Jeg synes alting, du skriver, er så fornøjeligt . . . hvor jeg længes efter at komme og se dig derovre i Askov, skønt — je

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-06-27)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 27. juni 1866 . . . . Nu har jeg været en lille timestid inde hos Hoff for at tale lidt med ham, vandre om i haven, plukke roser, spise jordbær o. s. v. ... I aftes var jeg ude i Nordstranden og badede — dejligt d

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-07-01)
Marie til Ernst Trier . Askov , 1. juli 1866 . . . . Nu for øjeblikket er jeg ganske ene her i skolestuen; næsten alle de andre elever er i Skrave; det tordner og regner derudenfor, så det er en gru; de stakler får rigtignok en våd trøje, før de kommer hjem .

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-07-01)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 1. juli 1866 . . . . Jeg har ikke havt det så godt i denne uge. Du véd jo, at jeg sommetider har sådanne svære åndelige tryk og bliver tung. Således har jeg havt det de sidste dage; men så i dag, da regnen lavede sig til de

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-07-05)
Marie til Ernst Trier . Askov , 5. juli 1866 . . . . I mandags var jeg og én af de andre elever til chocoladegilde hos en rig bonde her i nærheden, hvor der var fødselsdag; det var nogle meget skikkelige mennesker; men . . . dér morede jeg mig ikke videre. Men

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-07-11)
Marie til Ernst Trier . Askov , 11. juli 1866 . . . . Jeg kunde ikke modstå lysten til at følge med de andre elever til Skrave kirke i søndags middag. Om halsen havde jeg et af de små danebrogsslips, som du nok véd, jeg ofte går med. Det gik nu meget godt; vi

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-07-12)
Ernst Trier til Marie . Valleküde , 12. juli 1866 . . . . Det bedrøver mig, at Karen Jørgensen ikke vil tage til os . . . men hvem véd, måske vil både hun og Peder Larsen bringe højskolesagen det offer, for at hjælpe os to ukyndige mennesker på gled, så hun ta

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-07-13)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 13. juli 1866 . . . . I går havde jeg været ude for at skaffe mandskab, og frugterne deraf ses nu i dag. 7 mand var mødt hver med sin hjulbør og spade. I forgårs satte nemlig Dandanell grunden af til »Alidas hus«, som vi gæ

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-07-16)
Ernst Trier til Marie . Tømmerup-Holme , 16. juli 1866 . . . . Ja her sidder jeg da nu i Søren Hansens storstue. Under de to små vinduer står der nogle uhyre store, malede kister; rundt om ved væggene står skabe og en sæng; men midt i denne stue sidder din fæs

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-07-18)
Marie til Ernst Trier . Askov , 18. juli 1866 . . . . Jeg vilde så gærne, at du skulde have dette lille brev fra mig på fredag, siden jeg ikke selv kan være hos dig den dag. Tak for dit lille brev; jeg var selv i Skodborghus efter det i aftes; men du

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-07-19)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 19. juli 1866 . ... Se nu kom alle flagene! Min hjærteligste hilsen til alle pigerne! I går fik jeg til bygningen sendt en yndig krans fra en bondepige, Rikke, der en tid lang har tjænt Peder Frederiksen. Det er herligt for

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-07-19)
Marie til Ernst Trier . Askov , 19. juli 1866 . . . . Her har du så mit svar: Du har umulig kunnet længes mere efter at komme herover, end jeg har længtes efter, at du skulde komme, og dog — råder jeg dig til ikke at komme her før fredag, og det er for dine fo

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-08-01)
Marie til Ernst Trier . Askov , 1. august 1866 . ... Det har været en uhyre drøj dag med at få sagt farvel til alle de kære piger, som nu skulde af sted; og dertil kom så, at Peder Larsen har sagt mig ganske bestemt, at han vilde ikke af med Karen; det var han

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-08-03)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 3. august 1866 . ... Indlagte brev kom til Askov til dig i går morges; jeg sender det til Vallekilde, dér træffer det dig vel nok. En forfærdelig drøj dag i går! men en meget heldig rejse; nu længes jeg kun efter dig..

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-08-27)
Ernst Trier til Marie . Århus jærnbanegård , 27. august 1866 . ... Så vidt er jeg kommen nu. Om ti minutter skal jeg af sted videre til Ålborg... Rigtig rare dage har jeg havt hos Jørgen Madsen, hos Thomsen, Bågø og hos Frits og Ida i Skjolde ... I Horsens var

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-08-27)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 27. august 1866 . ... Ja, her sidder jeg altså igen med pennen i hånd for at skrive til dig... Du kan tro, her er bleven underlig stille og tomt for mig, efter at du er borte; men nu glæder jeg mig så meget til på onsdag; ti da

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-08-30)
Ernst Trier til Marie . Ålborg , 30. august 1866 . ... Jeg er nær ved heroppe at drukne i lutter venlige mennesker. Det er dog farligt, så mange gode venner her nu er samlet i denne by: Glahn, Dam, onkel Nansen, biskoppen, Levinsen, Hoffs søster, Barfod, Valeu

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-08-31)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 31. august 1866 . ... I formiddags var madam Storm her hos mig, og jeg fik talt godt med hende om mange ting. Hun bad mig skrive til dig, at hun havde været oppe hos Bertha ... og mdm. Storm havde så spurgt hende, om hun så trod

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-09-03)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 3. septbr. 1866 . ... Har du lagt mærke til, at der virkelig for ramme alvor står »Vallekilde« over brevet her... Mit første rolige øjeblik her vier jeg nu dig... Hør, fortæl mig nu næste gang noget nøjere, hvordan Georgias

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-09-04)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 4. septbr. 1866 . ... Det var sådan en yndig aften, da jeg i lørdags på min hjemrejse nåde til Svinninge. Solen var allerede gået ned, da jeg over »Vejlen« gik her hjemad. Hvor var det mageløst : Der lå nu højskolebygningen

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-09-06)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 6. septbr. 1866 . ... Se, nu er jeg atter rejsefærdig; jeg skal bare have skrevet lidt til dig og et par ord til Glahn og så — desværre — atter af sted! Hvor vil jeg dog nødig herfra igen! Jeg er nu lige netop begyndt at ko

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-09-07)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 7. septbr. 1866 . ... Jeg blev så forbavset ved af dit brev at se, at bygningen ikke er nærmere ved at være færdig; der er jo langt tilbage; og jeg som trode, at den skulde stå færdig til midten af denne måned. Du vil

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-09-09)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 9. septbr. 1866 . ... Jeg vilde gærne, at du kunde have dette brev på tirsdag morgen, så det kan bringe dig en rigtig kærlig hilsen fra mig på den dag ... Så er der altså nu gået to år siden ... de mærkelige dage, da du først ko

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-09-10)
Ernst Trier til Marie . København , 10. septbr. 1866 . ... Hvilken uro og hvilke bevægede dage herinde. ... Det er forfærdeligt, så det kniber med tiden for mig i dette efterår. Det trykker mig svært, og dog er jeg så taknemmelig for disse dage her i København

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-09-11)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 11. septbr. 1866 . ... Poul Rasmussens datter Laura (fra Sanderum) har været her for at mælde sig som tjænestepige hos dig i vinter, dersom du ikke allerede havde fået en; hun vilde gærne tjæne som køkkenpige, da hun ikke turde

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-09-13)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 13. septbr. 1866 . ... Jeg må have opsættelsesfrist til i overmorgen før jeg kan give dig svar for imidlertid at få talt med hjulmandens, for vil de meget nødig af med Maren Sofie, så kunde vi jo nu godt tage Laura ... Yndi

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-09-15)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 15. septbr. 1866 . .... Her sender jeg dig et brev fra Georgia, som du må læse, er det ikke et rart brev! Jeg blev så glad ved det ... Hvilken mængde dejlige hilsener i dit brev! ... Og min egen, kære forstander Ludvig Schrøder!

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-09-16)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 16. septbr. 1866 . ... Jeg burde egentlig i dag have rejst ind til Odsherred; men jeg bliver hjemme og skriver brev til dig ... Det er ellers underligt nok: at da jeg var yngre, kunde det være mig en sådan fryd at skrive br

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-09-22)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 22. septbr. 1866 . ... Nu antager jeg da, at jeg roligt kan skrive til dig igen til Vallekilde, for du mente jo at komme hjem fra Samsø senest i dag. Nu kan du sandelig også nok trænge til at hvile lidt ... sådan som du har mått

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-09-23)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 23. septbr. 1866 . ... Her ligger foran mig en hel bunke breve, som gærne skulde besvares — mest om elever og lign. ... men jeg skal først have dig fortalt om den sidste uge, som i mange måder har været rigtig rar og forfri

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-09-26)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 26. septbr. 1866 . ... Se, her sender jeg dig nogle nødder, som jeg for størstedelen selv har gået og plukket; jeg vil ønske, de må smage dig godt! Tag nogen med ud til Hoff... Tak din fader for hans brev, ja, og tak o

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1837-01-23/1893-12-29)
Ernst Trier til Marie . København (uden dagtegn). ... Her sidder jeg ved siden af Peter Olsen, der hilser. Jeg havde forleden brev fra Jørgen Madsen, der bad mig så meget om at hilse dig. Jeg har en underlig følelse af ligesom at være i fangenskab he

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-09-29)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 29. septbr. 1866 . ... Her skynder jeg mig at sende dig madam Storms brev; jeg fik det i aftes. Hun mælder deri sin ankomst til Vallekilde; ... men er bygningen så vidt færdig, at den kan tage imod hende? Det må du vist lade hen

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-10-03)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 3. oktbr. 1866 . ... Jeg er så bange for, at du skal blive forlegen for sængklæder til pigerne; og jeg har derfor bedt moder og fader, om jeg ikke måtte hjælpe dig ved at sende dig klæder til en dobbeltsæng. Det fik jeg lov til,

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-10-06)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 6. oktbr. 1866 . ... Hvor jeg dog længes efter en gang igen at komme til at skrive til dig. Jeg har været nær ved at slide mig op i disse sidste uger ... Nu om lidt skal jeg til Kallundborg at hente madam Storm, der foreløb

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-10-18)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 8. oktbr. 1866 . ... Jeg skriver egentlig kun til dig i dag for at du dog ikke forgæves skal vænte på brev. Da jeg sidste gang skrev til dig, glædede jeg mig sådan ved tanken om, at næste gang skulde jeg skrive til Marie i

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-10-14)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 14. oktbr. 1866 . ... I dag, søndag, var jeg i kirke i Odense; jeg måtte derud; Ernst, du véd ikke, hvor jeg trængte dertil, og hvilken mageløs glæde jeg så også havde deraf ... I morgen sender jeg en kurv af sted til

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-10-14)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 14. oktbr. 1866 . ... Se, nu er det dygtig sént; der kommer ingen nu og spørger om, hvad de skal gøre med det og med det; her er ganske stille ... Jeg kommer inde fra Hoffs; deres lille dreng er i dag bleven døbt og kaldt m

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-10-17)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 17. oktbr. 1866 . ... Hermed en prøve på gardiner til vor dagligstue ... Hvad synes du derom? ... Jeg skal nu lige køre af sted til Anders’ og Alidas bryllup. I går måtte jeg til Nørager. Jørgen Madsen er nu kommen og hjælp

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-10-19)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 19. oktbr. 1866 . ... Gardintøjet, som du sendte, synes vi så udmærket godt om, det er både smukt og billigt ... Fortæl mig lidt om Alidas bryllup; bor de nu i det ny hus ? ... Hvor blev jeg forbavset i går, da jeg var ude på ba

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-10-19)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 19. oktbr. 1866 . ... Gardiner! hurra, madam Storm har lovet at låne mig sine i vinter, så kan vi få tid til at aftale den ting mundtlig siden ... Så er der dækketøj. Når her kommer folk som amtmanden, grev Moltke på Nørage

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-10-21)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 21. oktbr. 1866 . ... Nu er her så stille, de er alle i kirke, og jeg er ganske alene hjemme. Jeg vilde så gærne, at du i år ligesom i fjor skulde have blot et par ord fra mig den dag, da din skole bliver indviet; sådan en lille

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-10-27)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 27. oktbr. 1866 . ... Hvor det falder mig sært at have mit eget hjem uden at have dig med. Jeg vilde ganske sikkert nu have været rigtig glad, om ikke den ulykke med Jørgen Madsen var hændt. Fader har vel skrevet

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-10-28)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 28. oktbr. 1866 . ... Jeg tror, det vilde falde i god jord, om du selv skrev blot et par ord til fader som svar på hans brev; vil du ikke nok det »højstærede hr. Trier«! Hør Ernst, jeg har en tjæneste, jeg vil bede dig om. Jeg v

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-10-29)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 29. oktbr. 1866 . ... Jørgen er i stadig bedring. Gud bevare ham! Jeg går bestandig i stor spænding; et eneste lille uheld kan jo bevirke et tilbagefald ... Her begynder nu at komme orden i alting; og alt tegner t

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-11-04)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 4. novbr. 1866 . ... Jeg har ligesom fået et knæk ved Jørgens fald; den voldsomme spænding, jeg måtte gå i samtidig med, at jeg måtte sætte skolen i trit, satte mig langt tilbage. Men det er næsten, som om jeg kommer mig nu

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-11-06)
Marie til Ernst Trier . Dalum 6. nvbr. 1866 . ... For et øjeblik siden listede jeg mig ud af stuen og ned i moders værelse, og her sidder jeg da og skriver ... Jeg er i grunden så glad i dag, og nu skal du høre årsagen: ... Da jeg havde læst di

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-11-22)
Ernst Trier til Marie . Valleküde , 22. nvbr. 1866 . ... Nu begynder jeg at komme lidt i de gamle skole-folder igen. Det er jo søndag i dag, og i morges talte jeg som sædvanlig til »ottesang«. Jeg talte over det ord: »Han, som har givet os forløsning, det er,

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-11-14)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 14. nvbr. 1866 . ... Først må jeg skænde lidt på dig, Ernst, fordi du skriver, at en af grundene, hvorfor det var godt, at vi ikke fik bryllup nu i efteråret, det er, at jeg vilde have gået til grunde, dersom jeg skulde have del

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-11-18)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 18. nvbr. 1866 . ... I dag har jeg været i Bregninge og Bjærgsted at prædike i stedet for pastor Funder. Det er jo egent- lig noget strængt, når man har arbejdet de 6 dage på skolen, da at skulle prædike den 7.; men det er

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-11-18)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 18. nvbr. 1866 . ... I går læste jeg beretningen om det sidste vennemøde, udgivet af Køster. Jeg var så glad ved at læse den, for jeg havde i grunden hørt så lidt om mødet, fordi alle mennesker sagde: »Ja, vi behøver jo ikke at

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-11-26)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 26. nvbr. 1866 . ... Jeg er så uhyre ked af, at jeg ikke har fået skrevet noget ordentlig brev til dig. Det er gæster, der har sinket mig så meget. Først kom Hans Jensen fra Gudmandrup en dag. Han kom med en hare til mig. D

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-02-12)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 2. dcbr. 1866 . ... Tak for dit tilbud om, at jeg må få en hver-garnskjole af din uld! ... Det vil blive morsomt at gå med en kjole, som er virket af uld fra dine egne får, og som Sofie og jeg har kartet og hun spundet. For rest

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-12-04)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 4. dcbr. 1866 . ... Atter i dag er jeg bleven forstyrret meget, men dog tror jeg, at du vil fornøje dig over at høre grunden dertil. Der kom nemlig to ny elever, én fra Sønderød lige tæt ved Nørager og én fra Jonstrup, så n

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-12-05)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 5. dcbr. 1866 . ... Skriv mig til, om du kommer til Roskilde med eftermiddags- eller med aftentoget, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at rette mig derefter ... Skolen kommer først i gang igen den 4. jan. ... og n

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-12-09)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 9. dcbr. 1866 . ... Jeg har ofte en voldsom hovedpine, så jeg kun til nød kan tale eller læse; men hvert bogstav, jeg skriver, volder mig megen smærte. At jeg alligevel er kommen sådan til kræfter, som jeg er, efter alt hva

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1866-12-16)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 16. dcbr. 1866 . ... Nu er der kun nogle få dage, til vi skal ses i København ... jeg har nu i dag taget mig fri på skolen for at kunne få skrevet til dig ... Forrige uge var Tranberg bortrejst, og jeg måtte da tage hans ti

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1866-12-18)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 18. dcbr. 1866 . ... Tak for dit brev, som jeg fik i dag! du skal nu også have et par ord fra mig, før vi ses i julen ... Tusend tak for de breve af Schrøders, du sendte mig! ja hvor vil det blive fornøjeligt at træffe

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1876-01-07)
Marie til Ernst Trier . Roskilde banegård , 7. jan 1867 . ... Ja så vidt kom jeg da, men heller ikke videre. Jeg er så bange for, at du skal gå og være ængstelig for mig i det gruelige vejr, det har været og er. Der for vil jeg nu se at få dette brev med Holbæ

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-01-09)
Marie til Ernst Trier . Kobenhavn , 9. jan. 1867 . ... Da jeg i forgårs havde fået dit brev besørget i en postkasse i Roskilde, satte jeg mig hen og grundede over, hvorledes jeg bedst skulde få ende på tiden. Der blev nemlig sagt, at vi ikke måtte vænte at kom

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-01-10)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 10. jan. 1867 . Nej kære Marie dog! det var da en skrækkelig hjemfart ... Gid den nu ikke må have slemme følger for dig! Ja Vorherre bevare dig for os ... at du en gang frisk i sind og skind igen må holde dit indtog hos os!

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-01-13)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 13. jan. 1867 . ... Nu — denne skal da, håber jeg, være den sidste omgang af vor brevveksling som forlovede. Så kan du binde brevpakken sammen; og så ombytter vi den skriftlige brevveksling med den mundtlige ordveksling.

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-01-13)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 13. jan. 1867 . ... I dag har alting gået bagvendt; ti tingen er, at Søren Hansen hjalp Thomsen i nat og fulgte ham på vej. Men Søren er jo ellers den, der om morgenen lægger i alle kakkelovnene og vækker hele huset. Derfor

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-01-21)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 21. jan. 1867 . . . . Her sender jeg dig et brev fra Georgia la Cour; jeg fik det forleden dag. Er det ikke et yndigt brev? Jeg blev så glad ved det. Ja, hun er den eneste unge pige, som jeg ret af hjærtet kan kalde min veninde.

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-01-27)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 27. jan. 1867 . . . . Nej, hvor dog det store flag bølger dejligt her uden for i det fine søndagsvejr. Jeg har nu holdt ottesang; jeg talte i dag over de første ord af epistelen: »betal ikke ondt med ondt!« Jeg vilde ønske,

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-02-01)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 1. febr. 1867 . . . . Hørt har jeg en lille fugl, syngende på kviste, at ej længe efter jul komme skal det bedste: Kyndelmissens lyse tid, lysglans over al vor id. Mørket må nu segne alle vide vegne! Forstå

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-02-03)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 3. febr. 1867 . . . . Her er et brev til dig fra J. M. (en af eleverne). Han fortæller mig, at han deri har omtalt vor lange samtale forleden. Jeg havde egentlig slet ikke tænkt at skrive til dig derom; skønt det

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-02-05)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 5. febr. 1867 . . . . Tak fordi du sendte mig et billede til Georgia, kære Ernst; jeg sendte hende mit forleden dag. Og tak for de pæne småting til mit skrivebord . . . Fra pastor Helveg skal jeg hilse dig meget; jeg v

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1837-01-23/1893-12-29)
Ernst Trier til Marie . Ikke dagtegnet. . . . Hvor er her meget for mig at gøre, da jeg nu laver til byggeri i sommer. Jeg har nu endelig fået fat på en stenkløver, og vi har allerede så småt begyndt at køre sten til; men det slemme føre hindrer os meget. Tegningen til de ny u

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-02-11)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 11. febr. 1867 . . . . Den forrige uge var mig uhyre stræng; for at blive færdig måtte jeg tage natten til hjælp; en nat sad jeg og arbejdede — mest med pengeregnskab — til kl. var 3½. Men følgen deraf blev, at jeg i går fø

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-02-15)
Marie til Ernst Trier . Fåborg , 15. febr. 1867 . . . . Du har ret, hvor skulde jeg egentlig have lært det fra at indsé, hvor svært det er at sætte noget stort igennem, jeg har altid været vant til at se alt gå sin jævne, rolige, magelige gang uden nogen sinde

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-02-17)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 17. febr. 1867 . . . . De sidste dage har været travle og trættende — travle med de daglige fremmedbesøg, der har været; de tager mig så megen tid — og trættende med sygdom. Weitemeyer har havt bylder ... og Lars Pedersen h

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-02-21)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 21. febr. 1867 . . . . Hverken min søster Camilla eller Albertine eller hendes mand kommer med til vort bryllup . . .; brudepiger vil jeg ingen have af, så du behøver ikke at frygte for den »hale«. Her kommer ikke et menneske ud

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-02-24)
Ernst Trier til Marie . Valleklide , 24. febr. 1867 . . . . Det er bleven sent, inden jeg i aften er kommen til skrivebordet; jeg har hele dagen lidt af tunghed i hovedet, ligefrem hovedpine; det er slet og ret en følge af det vedholdende svære arbejde. Da jeg

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-02-26)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 26. febr. 1867 . . . . Nej hvor jeg dog gærne vilde være med derovre nu og høre dine foredrag om Valdemarerne og om kæmpeviserne; ja gid jeg kunde sidde derovre i skolestuen med mit sytøj og høre med, men »giv tid, giv tid!« ja,

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-02-26)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 26. febr. 1867 . . . . Bøgetræ til skænk og bord erklærer de sagkyndige for ikke at du det mindste; mahogni vilde blive 46 rdlr. dyrere — så vi får nok nøjes med fyrretræsmøbler, som sandelig også kan se meget pæne ud. Lad

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-02-28)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 28. febr. 1867 . . . . Dit brev i dag har gjort mig så glad og så let til mode . . . Jeg synes så godt, jeg kan undvære de ting, som vi ikke kan få; ja lad os undvære det, Ernst; vi bliver nok lykkelige endda. I stedet for puffe

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-03-07)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 7. marts 1867 . . . . Det er rigtignok sjælden, at du har gjort mig så glad som med dit sidste, lange brev ... og hvor det hjalp mig til at forstå dig . . . hvor det skal blive dejligt nu snart at kunne være sammen hver dag

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-03-08)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 8. marts 1867 . . . . Du spørger mig, om du skal skrive et par ord til L. Helveg (om brylluppet); nej, min ven, det skal du ikke; for da jeg sidst talte med Elisabeth, fortalte hun mig, at det havde været på tale en aften henne

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-03-12)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 12. marts 1867 . ... I lørdags morges kom fader. Jeg havde hele vinteren længtes efter ham; men at han nu kom netop den dag, blev mig et skår i glæden; ti samme dag kom også Anton Nielsen, som jeg ligeledes havde gået og læ

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-03-14)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 14. marts 1867 . . . . Var det ikke morsomt: Jeg fik dit brev i går på vejen til Odense, det brev, hvori du beder mig gå ind til Helveg og plage ham lidt for at komme over til dig. Da jeg kom ind på bygaden, var det første menne

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-03-18)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 18. marts 1867 . . . . Jeg har i den sidste uge lidt meget af — gigt. Hver gang jeg kommer lidt ud i luften, kommer det; det er for resten intet under, da jeg har måttet holde mig indendørs hele vinteren. Til næste vinter m

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-03-19)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 19. marts 1867 . . . . Det er næsten komisk med min gamle fader; tror du nu, jeg har ro for ham, før jeg giver mit minde til, at der må blive lyst for os! Det, havde jeg aldrig troet, skulde ske, at fader nogen sinde skulde skyn

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-03-24)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 24. marts 1867 . ... Ja, nu er der så lyst første gang for os. Carstensen. det skikkelige menneske, gjorde det så hjærteligt og kønt og bad sluttelig en bøn for os. Det var så underligt at høre: »Der lyses til ægteskab

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-03-25)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 25. marts 1867 . ... Ja vist tænkte jeg på dig i går, min ven. — Her havde vi besøg af Anton Nielsens fader, en yndig gammel mand, kan du tro; men hvad mon han tænkte om mig, da jeg, allerbedst som vi talte sammen, faldt i

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-03-26)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 26. marts 1867 . . . . Jeg kommer i dette øjeblik inde fra »Fruerstuen«, hvor Tanggård står og maler loftet. Jeg tror det bliver kønt . . . han vil gærne indrette det rigtig smukt og afpasse væggenes farve efter de møbler o

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-03-27)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 27. marts 1867 . . . . For en god halv time siden fik jeg dit brev, og nu har jeg allerede fået gardinerne og frynserne pakket ind og skrevet adresse på. Er det ikke »ekspedit«! . . . Pigerne: Jeg tror, I har handlet meget rigti

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-03-30)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 30. marts 1867 . I dette øjeblik kom et helt læs fremmede — rare folk fra Odsherred. Hver dag i denne tid er her fremmede . . . Mit hjærte slår dine breve i møde — i går, lad mig tilstå min svaghed, måtte jeg græde af glæde

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-04-02)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 2. april 1867 . . . . Jeg finder Tanggårds tegning til »Fruerburet« ganske udmærket smuk; tænk, hvor det kunde være yndigt at have de grønne bøgegrene derinde i stuen . . . Men lad det nu for resten kun vænte med udsmykningen, t

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-04-10)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde 10. april 1867 . A, min kære Marie, hvor jeg dog er træt i dag og ked af det . . . det er da også en forskrækkelig tummel her har været i disse dage og sådan en forstyrrelse. Og hvem har voldt det? Fotografen

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-04-10)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 10. april 1867 . . . . Hvad synes du om Fengers og Elisabeth Heins’ forlovelse? og hvad mon Schrøder synes om den . . . hils ham endelig tusinde gange! Hvem der blot nu i dag var i Vallekilde! hvor jeg misunder dig! Men lad mig

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-04-13)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 13. april 1867 . . . . Hvilket vejr i dag med sne og regn og blæst! Jeg er så urolig for mit tøj, indtil jeg hører fra dig om møblerne er kommen velbeholdne til Vallekilde. Der er seks stykker i alt . . . Hvordan gik d

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-04-14)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 14. april 1867 . ... I dag har jeg rigtig taget »Fruerburet« i besiddelse, jeg har været her næsten hele dagen; men det er dog ikke på den fornøjeligste måde; ti jeg har været dårlig hele dagen. Dels har jeg fået megen kuld

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-04-17)
Ernst Trier til Marie . Vallekilde , 17. april 1867 . . . . Jeg er såfortumlet efter en mængde indtryk; . . . i morges modtog jeg et sørgeligt brev fra Frits: Grundtvig er så meget syg. — Der må være foregået noget særdeles mærkeligt i Vartov i søndags; men je

BREV TIL: Trier, Ernst Johannes; FRA: Abel, Marie; (1867-04-18)
Marie til Ernst Trier . Dalum , 18. april 1867 . . . . Hvor jeg i dette øjeblik tydeligt husker, da jeg skrev til dig allerførste gang som forlovet; dette skulde jo så være sidste gang! Der ligger over 2½ år mellem den gang og nu. Hvor der er sket meget i den

BREV TIL: Abel, Marie; FRA: Trier, Ernst Johannes; (1867-04-19)
Ernst Trier til Marie . Langfredag 1867 . Det er underligt at skrive til dig i aften, det skulde jo være den allersidste gang — og jeg vilde så gærne skrive rigtig fornøjeligt til dig. Jeg var da også så glad i går og så frimodig, som jeg i det yndige forårsvej