Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1864-10-22)

Ernst Trier til Marie.
København, den 22. oktober 1864.

... Jeg har hovedet så fuldt af fremtidsplaner ... og er egentlig så trykket af, at det ikke alt vil føje sig efter ønske for mig ... I forgårs aftes var jeg da hos Tang *) , og den aften gik det nok så godt. Jeg får da i al fald én foredragstime om ugen på seminariet at begynde med fra 1. novbr.... Undervisningen dér er således indrettet, at snart er alle seminaristerne (mellem 150 og 200) samlede i den store sal; dér holdes da foredrag for dem, og snart er de adskilte i forskellige klasser ..., og der undervises da på sædvanlig måde. En foredragstime er jeg altså sikker på. Jeg skal foredrage dansk literaturhistorie, og det var ikke så ganske efter beregningen; jeg vilde heller have havt bibelhistorie, men dermed må jeg vænte 3—4 måneder ... Literaturen er jo da også et mageløst interessant æmne, men ligger kun ikke sådan ganske på min vej og vil kræve et svært studium af mig. Jeg bliver i den anledning nødt til — hvad jeg for resten både har havt lyst til og følt som en pligt — at sætte mig ind i navnlig nordisk sprogstudium. Jeg vil rimeligvis i den anledning høre nogle forelæsninger på universitetet ...

Jeg fik endvidere en time på børneskolen i dansk læsning — altså ikke noget morsomt fag.

Dette er det eneste sikre, jeg véd om mit fremtidige arbejde; rimeligvis får jeg dog også én eller to timer i klasserne på seminariet; men sikkert har jeg altså endnu kun en indtægt af 1 rdl. om ugen.

Så har jeg også fået et lille skriftligt arbejde for af Tang, hvilket jeg kan tjæne lidt ved.

Men så har Tang også plaget mig for at overtage nogle timer ved »Lygtens skole«, hvor seminaristerne kommer for at øve sig i praktisk færdighed ..., ja han har gjort mig store indrømmelser i den anledning, givet mig lov til at indrette disse øvelser, ganske som jeg vilde, og jeg har virkelig lidt af uvished om hvad jeg skulde gøre: tage imod dem eller ikke, da der var meget lokkende for mig deri, og da jeg derved også fik 100 s. 8 rdl. årligt. Men nej, jeg vil ikke af pengehensyn lade mig lede til at gøre noget i en åndelig gerning, som jeg ikke gør med god tro, med lyst og mod, og jeg kan ikke forlige mig med tanken om at få noget ud af dette. Jeg tror, at jeg kun vil plages med disse timer, fordi de altid vil stride mod mine principer. Dog, nu er jeg atter rolig, ti jeg tager ikke imod dem ... Fader er også meget imod, at jeg tager disse timer; ... han vil ikke have, at jeg i den første tid skal påtage mig ret meget, men holde mig i ro og studere.

Summa summarum: Jeg tager ikke imod disse timer og er glad ved min bestemmelse.

... En lang, dejlig dag har jeg havt; den begyndte med, at jeg først tog styrtebad og derefter læste lidt i Grundtvigs »Søndagsbog«, gik så i kirke, det mageløse, lille Vartov, samledes atter der med den velsignede menighed, hørte atter den gamle prædike, tale det dybe, mægtige ord. Efter kirken fulgte med mig hjem et meget begavet og elskeligt menneske, en student Madsen, og med ham drøftede jeg blandt andet mine fremtidsplaner; vi talte om måske i forening at oprette en skole på Frederiksberg og meget andet.

... I fredags var jeg i Brøndby og fik ordnet alt således, at jeg ikke selv kommer til at overtage nogen aftenskole dér, og det er jeg glad ved. Det gik alt så godt for mig meget bedre, end jeg havde væntet. I morgen skal jeg prædike på lazarethet *) ...