Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1864-11-13)

Ernst Trier til Marie.
København, 13. nvbr. 1864.

... Jeg lever her et stærkt åndelig bevæget og meget rigt liv, men jeg kan jo ikke meddele dig noget deraf, skønt du er den, med hvem jeg helst vilde dele det ... Derfor har mine tanker også arbejdet stærkt med at finde en sådan stilling, at jeg kunde komme og sige: »Se så, lille Marie, nu er huset færdigt, kom nu, flyt nu til mig!« Ja tænk dig — altid at være sammen! — Nå, det ligger i Vorherres hånd, derfor råder Gud fader, der sikkerlig har taget sig af os som sine små, og han vil gøre det, der for os er det bedste. Lad os trøstig lade vor sag hvile hos ham og flittig bede ham både, at hans — ikke vor — vilje må ske, og at han vil give os vort daglige brød. Ja det gøre vi tilsammen i Vorherres Jesu Kristi navn, navnet over alle navne! ... Med Tang har jeg igen i dag havt en samtale om min fremtidige stilling, og jeg vil blot sige dig så meget, at jeg tror og håber, at jeg på seminariet i løbet af ¼ el. ½ år atter vil komme ind i alt mit gamle arbejde igen. Jeg vilde have ham til at love mig 700 rdlr. om året for 24 timer, men det vilde han ikke. Nu vil jeg atter tale med ham og få ham til i al fald at love mig 600. Det tror jeg nok han gør. Kan jeg opnå dette, kan jeg altid tjæne 100 rdlr. til i det mindste, og da har fader lovet at hjælpe til med 2—300 rdlr.... og da — ja da kommer jeg og beder dig følge med.

Jeg har allerede talt med Skat Rørdam om at få stueetagen på Fasangården — tænk dig! så kommer vi til at bo ude i Frederiksberg have. Jeg tænker, vi kan få lejligheden billig, for 100 til 120 rdlr. Stort mere vil vi heller ikke kunne anvende på huslejen. — Du sér, jeg går med ivrige giftermålsplaner. Dag for dag længes jeg mere efter bryllupsdagen ...