Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1864-11-27)

Ernst Trier til Marie.
København, 27. nvbr. 1864.

... I morges blev jeg vækket op af min sødeste søvn, ved at en mand stod for enden af min sæng og ... formelig dækkede mig til med jyske ordsprog ... Det var Tang. Han blev her i over 2 timer ... Han havde en mængde planer ... og vilde ... knytte mig fast til seminariet ... Men nej! Jeg føler mig glad ved mit virkelig kære arbejde derovre, men vil ikke binde mig; jeg vil nu arbejde på mit eget ved siden deraf og hovedsagelig. Og vel er jeg med min skole ikke stort videre, end da jeg forrige gang skrev; jeg har løbet om og sét på værelser men ingen fundet passende, ... men jeg har dog håb om at få skolen i gang, og det håb gør mig så s. 18 glad, så glad. Jeg har nu også fået besked på skolelovene, så du ser, jeg arbejder daglig på sågen — og Gud ske lov for troen på Gud fader, i hans hånd er min fremtid, og vil han hjælpe mig, da skal skolen komme i gang; og vil han, den himmelske fader, føre os sammen, da giver han os også det daglige brød, så vi skal ikke mangle men takke ham dagligt. —

Så kom kirketiden, og jeg vandrede til kirke, og jeg har ikke længe havt sådan glæde af nogen gudstjæneste som i dag ... Jeg følte ... troens glæde, og da vi til slutning sang: »Fryd dig du Kristi brud« og især kom til det vers: »Umyndige og små — lad dem i spidsen gå, — lovsangen af de spæde — er største konges glæde. — Hosianna hæder og ære — skal denne vor konning være«, — da jublede det i mig ved tanken om at kunne drage som de »små« med i det store festtog til Himmeriges rige, følgende den herre, der kom sagtmodig og ringe for at tage sig af syndere — altså også af mig — og af sin nåde føre os bort fra syndens, dødens og djævelens trældom, frigøre os, at vi må juble og synge lovsang for hans trone.

Ja sådan en dag er jeg så glad over den velsignede lille Vartov-menighed, hvis mage jeg virkelig ikke tror, der findes, med dens kærlige medlemmer, dens frimodige bekendelse, dens yndige lovsang og så den gamle »evangelist« i sin midte, der fra søndag til søndag forkynder os det glade budskab om Vorherre ...

På seminariet får jeg 3 & for timerne i klasserne foreløbig; hvormeget jeg vil få for foredragstimerne, véd jeg ikke endnu sikkert, men jeg antager 1 rdl. For resten har jeg stor glæde af at læse på seminariet. Foredragene over literaturhistorien optager mine tanker i høj grad ...