Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1864-12)

Ernst Trier til Marie.
Ikke dagtegnet.

... I aften eller i morgen forestår mig den vanskelige ting at få talt med fader om højskolesagen. Ellers havde jeg derom en mageløs samtale i går med Dinesen — fra kl. 9 til 12. Muligvis vil vi to om et årstid kunne slå os således sammen, at han overtager alt det udvortes ved sagen, i al fald er han meget ivrig der for og skal nu i næste uge atter have en samtale med et andet medlem af rigsrådet herom. Men en ting, som du vist bliver meget ked af, står i forbindelse hermed, og herpå må jeg forberede dig: det bliver mig meget vigtigt at være i juleferien en dag på Kolds højskole, mens den er i gang, at jeg kan høre på undervisningen. ... Dog, herom må vi tales ved, og bedrøver jeg dig hermed, da sig mig det ...

Jeg har ellers havt en dejlig søndag i dag ...

Efterskrift kl. 10½: Du kan ikke tro, hvor mageløs glad jeg er. Tænk dig: nu fik jeg talt med fader om højskoleplanen, og til min store forbavselse syntes han udmærket derom, og straks i sin ivrighed skyndede han på mig alt, hvad han kunde. Da han gik ud af døren, sagde han: »God lykke, kære Ernst, god lykke!« Jeg er uhyre glad derved. Det er mig en stor sten fra hjærtet. Jeg vilde så nødig gøre ham imod. Du skulde bare have set, hvor glad han var over min plan. Og det har jo stor betydning for vor fremtid på grund af det vigtige pengespørgsmål. Nu kan jeg være vis på, at han hjælper mig med råd og dåd på det allerbedste. — Gud fader hjælpe os frem! Det er dog den himmelske fadervilje, det kommer an på. Dog er jeg vis på at gå hans ærinde derved. Simon Peter havde fisket s. 26 forgæves den hele nat, da han på egen hånd kastede garnet ud. Men da han på Herrens ord kastede det ud, se da fik han så meget, at han måtte kalde to venner til hjælp. Når blot vi to går Herrens ærinde og i tro gør hans gerning, den der er ham velbehagelig, da skal vi måske også opleve den glæde at måtte kalde to venner til hjælp til arbejdet.

Jeg er så glad og så fortrøstningsfuld i aften ...