Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1864-12-16)

Ernst Trier til Marie.
København, 16. dcbr. 1864.

... Jeg er uhyre træt efter en lang dag. Aftenen har jeg tilbragt hos Grundtvig med mine studenter ...

Jeg agter så på tirsdag morgen (d. 20.) kl. 7 at rejse herfra og håber da, at jeg kl. 6 aften må se dig glad og fornøjet. Jeg har fået fri så tidligt for at kunne være på Kolds højskole et par dage, mens den endnu er i gang. 3—4 timer og måske mere skulde jeg gærne være der både onsdag og torsdag. Forbered de andre derpå, at de ikke bliver kede af mig derfor. Hvad dig angår, da skrev du jo, at du intet havde derimod. Jeg er meget spændt på at se indretningen. Jeg har tænkt på at være der den ene dag fra morgen til middag og den anden fra middag til aften, ... så megen tid kommer vi for vor fremtids skyld til at ofre af vort samvær, hvortil jeg dog længes hver time. Ja, det bliver et offer, men det må bringes.

Jeg agter at blive til mandag d. 2. jan. for så at rejse — til Slagelse, hvor Dinesen vil hente mig med vogn. Jeg skal da overnatte hos ham (2 mil fra Slagelse) og næste morgen køre til Vallekilde til pastor Hoff (4 mil) for på stedet selv at se til at få sagen lidt i gang. Måske kan jeg tillige dér få et møde i stand med pastor Vilhelm Beck og en bonde, rigsdagsmand fra Odsherred. ... Den næste dag skulde jeg så — rimeligvis over s. 27 Skamstrup til Sorø og derfra hjem for at være i rette tid igen ved seminariet.

Jeg har i disse dage atter fået 2 timer privat, så jeg tjæner nu 25 rdlr. *) om måneden. Dette til oplysning for din fader.