Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1865-02-26)

Ernst Trier til Marie.
København, 26. febr. 1865.

... I dag har jeg atter havt et rart brev fra Hoff; jeg håber nu på lørdag at kunne rejse derud og rejse hjem tirsdag otte dage. Der er bleven mig tilbudt endnu en tredje gård. Jeg skal om mandagen til gårdejer Holm, en ung, rig Grundtvig-ianer; hos ham skal jeg da overnatte den sidste nat, og holde forsamling dér med bønderne.

Mine søndagsgæster, deriblandt Balle *) er nu gået ... Jeg har ellers i dag havt særlig stor glæde af Balle; det er dog et yndigt menneske. Jeg har også i dag havt stor glæde af at få et langt brev fra Thomas Rørdam i Stege. Det første efter vor forlovelse. Deri er kærlig hilsen til dig. ... I fredags var jeg for første gang i diskussionsforeningen på seminariet, det gik nok så rart. I torsdags var jeg i Brøndbyvester; det var den sidste gang for denne vinter. De forsikrede mig alle derude, at jeg ikke før havde talt så godt, som den aften.

Jeg talte om københavnske mindesmærker og minder: Barnekov, stormen på København 1659, slaget den 2. april, Oehlenschlæger, Ingemann og Grundtvig.

I onsdags var jeg som sædvanlig på lazarethet og talte om det ordsprog: »Gode ord læger vennesår«, som jeg så tydede om Vorherres ord, der ret egentlig er de »gode ord«.

Der er flere derude, som slet ikke har det godt i denne tid; navnlig gør det mig meget ondt for to, i hvis sår der er gået brand.

Det lader ellers til, at i hvert fald én af dem nu sikkert har bestemt sig til at tage til min højskole til efteråret. Det vilde være prægtigt, da jeg holder så meget af dette menneske. Han hedder Anders Jensen og er fra Århus-egnen.

Du kan ellers tro, jeg læser flittigt nu; i denne tid sysselsætter jeg mig med Ewald og Oehlenschlæger; om den første skal jeg holde foredrag på seminariet, og om den sidste skrive et stykke til Tangs Danmarkshistorie.

s. 46 I denne tid samler man ind herovre til enkedronningens 50 års jubilæum. Man vil give hende en bygning til hendes asylskole. Det er mest fine folk, som står i spidsen derfor.

Fra Vartov-menigheden får hun en bibel til 300 rdlr. med kostbare original-tegninger, Frits er en af de 12, som står derfor ... Den yndige enkedronning, hun fortjæner rigtignok, at vi gør noget for at glæde hende i hendes alderdom.