Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1865-06-01)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 1. juni 1865.

... Så skal jeg da sende dig min første hilsen herfra, hvor solen skinner så yndigt nu ind i Hoffs lille venlige stue, og hvor jeg kun savner min egen, kære, lille pige, med hvem jeg nu har været vant til at færdes tidligt og sent i næsten to måneder. Ja, kære Marie, det var en dejlig tid, vi fik at leve sammen i for deri at vokse mere og mere sammen; og med tak til den Gud, der så forunderligt lod os mødes og så forunderlig nå digt har ført os, skal vi se tilbage til den forløbne tid, og med frimodighed skal vi se fremtiden i møde. Det er din drøm, kære Marie, der står for mig; ja, det skal vi håbe, at vi skal leve evigt med hinanden ikke som de, der mener, at nogen jordisk kærlighed kan holde evigheden ud, men som de, for hvem livslyset stråler, det lys, som Vorherre har tændt for os i sit ord til os, det der skaber livet, det evige ny guddommelige menneskeliv; for det er Vorherres eget liv, og det skal nok vare evigheden ud. Lad os da takke, fordi vi mødtes dér, takke, fordi Herren gjorde begyndelsen med os, og »han, der har begyndt den gode gerning i os, vil visselig også fuldføre den til Vorherres Jesu Kristi dag« ... Om ikke på anden måde, Marie, skal vi føle os hinanden nær hver gang, vi bekender troen og beder bønnen, så mødes vi sammen i Guds hånd, og der er dejligt at være ... Vi skal lære ved både at være sammen og ved at være adskilte, det er jeg s. 59 overbevist om, og det skal råde bod på savnet, som vi føler ved at være skilte fra hinanden.

Hvor er det dog yndigt stille og dejligt at være på landet og at indånde den rene friske luft! Det samme siger vist også du; du er vist nu i færd med at vandre rundt i haven ... Men nu lider tiden, jeg må skynde mig, ti om lidt skal jeg op til baronen på Adelersborg. Bare det besøg må løbe godt af!

I Roskilde mødtes jeg med pastor H., ... der lige 8 dage i forvejen var falden igennem ved valget, — lynende gal i hovedet på bondevennerne. Det var en underlig modsætning til lige at have sagt dig farvel. Så kørte jeg hertil, sov — naturligvis — tre timer i vognen og kom til dette for mig så kære sted kl. 5. Hoff tog imod mig i Svinninge. Vi havde jo meget at tale om. Om aftenen var her sangmøde til indøvelse af sange til grundlovsfesten. Jeg ledede øvelserne ...

Nu på morgenstunden har jeg fået talt med og truffet aftale med lærer Tranberg. Jeg kommer da kun til at prædike til førsttjæneste i Skamstrup og skal så være her til grundlovsfest bagefter. Tranberg talte også med mig om en rejse tredje pinsedag til lærermødet i Ringsted ...

Jeg længes nu meget efter at høre fra dig, navnlig hvordan det dog gik dig over Bæltet i det rædsomme vejr. Jeg gyste ved at tænke på dig.