Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1865-06-04)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, første pinsedag 1865.

... Nu har vi altså nået den dejlige pinsefest, og jeg har helligholdt formiddagen med at have travlt i køkkenet og kunde ikke komme i kirke; men medens de andre var der, havde jeg en rar rolig time, som jeg benyttede til at få nogle smukke pinsesalmer læst i, du véd nok, dem, som står i Fengers salmebog ... Ernst, hvem der kunde have holdt pinsefest med dig, kunde have været ude i Lyngby i dag og hørt den rare, rare Peter Rørdam; ja den mand og det sted er bleven mig kære for hele livet siden den mindeværdige storebededag, den velsignede dag, som jeg så ofte takker Gud for. Det er dog forunderligt, kære ven, at der sådan lige med ét ligesom kan vågne et nyt liv inden i os, som kan gøre os så mageløs glade. Således gik det mig den dag. O, du véd ikke, hvor frygtelig bedrøvet og ilde til mode jeg følte mig, før vi gik ind i kirken, og så var det, at jeg fandt sådan en trøst i gudstjænesten. Det var så forunderligt; det var, som jeg var et helt andet menneske, da jeg igen forlod kirken. Ja, jeg har rigtignok grund til at takke Gud! — I morgen kan jeg desværre heller ikke få lejlighed til at komme til Odense i kirke, fordi jeg »har uge«; men nu må jeg vænte, til de 14 dage er omme ... så kan jeg bedre. ... To mere forskellige partier end dem, jeg nu står midt imellem, kan man ikke tænke sig; men jeg må jo finde mig i at blive draget snart til den ene og snart til den anden side, indtil den tid kommer, da jeg kan få lov til ganske at gå over til den ene af siderne, og det bliver, Gud ske lov! til den, som min hu ganske står til. —

Hurra for Termansen! Jeg så i avisen i går, at han er bleven valgt, og det uagtet han jo havde to modkandidater. Hør, vil du gøre mig den tjæneste, kære Ernst, i dit næste brev at forklare mig nøjagtigt, hvad forskel der egentlig er mellem bondevennerne og eder. Jeg ved jo, at de er imod Grundtvig-ianerne, og du har vist også forklaret mig det; men jeg kan ikke huske det ... Jeg traf ikke Helvegs hjemme i fredags ...