Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1865-06-27)

Ernst Trier til Marie.
København, 27. juni 1865.

... Du kan tro, jeg blev rigtig glad ved i dag at få dit brev! Hvor det dog er dejligt, at du har havt sådan en glad søndag! ... Så kom du da en gang til at synes om den prægtige Ludvig Helveg; det vil s. 75 skaffe dig megen glæde og megen gavn for livet, håber jeg. Og så, hvor det var morsomt, at du skulde træffe Birkedal! Ja er han ikke prægtig! ...

Ellers er jeg ikke så lidt bedrøvet over, hvad jeg nu i dag har hørt om Grundtvigs helbredstilstand. Det flyder ikke mere af benene på ham, og så er der vistnok stor fare for hans liv. Han sidder ganske stille hen uden lidelse; han kan også gå lidt om i haven men er uhyre træt og mat. Han kan nok tage sig sammen en stund til en samtale, således har Carlsen havt en meget vigtig samtale med ham, og i lørdags modtog han besøg af to engelske præster; — men så synker han sammen bagefter igen. Han taler meget lidt. — Jeg sender dig hermed et dejligt digt af ham, det sidste, han vist har skrevet. —

Du ved jo, at nu er det 50 år, siden at enkedronning Karoline Amalie holdt bryllup. I den anledning, véd du nok, gives der hende penge til asylskolebygningen; grundstenen dertil skal lægges den 15. i næste måned. Det er kedeligt nok, for dertil vilde jeg gærne have været med. Så har Vartov-menigheden samlet sammen til en kostbar bibel med originaltegninger af Lorentz Frølich. Foran i denne bibel har Grundtvig skrevet dette digt; han har dog i forrige uge selv kunnet skrive det ind i bogen ... Gud holde sin hånd over vor gamle biskop, og hans vilje ske! Det vil blive uhyre tungt at skulle miste ham og undvære ham! Ikke mere at få ham at høre i kirken og ikke tiere at have de mageløse timer ude hos ham!

Octavius Hansens moder er da endelig død i går. Jeg havde et lille brev fra Octavius derom, du kan nu selv læse det.

Fra [min broder] Fritz havde vi brev i dag, han rejste i onsdags til Norge til Arvesens *) bryllup; det skulde have været i går men er bleven opsat til på onsdag. Fritz er da rejst en lille udflugt op til Lillehammer imens. På onsdag skal så Arvesens venner her samles ude hos Nørregård (endogså fader vil med), for at vi kan drikke hans skål. Jeg tænker, at Bjørnstjærne Bjørnson kommer med; han er hernede i denne tid. Jeg gjorde et rigtig rart lille besøg hos ham i lørdags. — I det hele taget var jeg meget på færde i s. 76 forrige uge. Om onsdagen havde vi et meget rart lille afskedsgilde i Søndermarken for de seminarister, der har taget examen. I torsdags var jeg hele dagen på Marienlyst med Thomsen (hilsen til dig derfra). I fredags aftes var jeg hos Nørregård og i [lørdags hos Vanscher. Videbæk er her nemlig i byen, og det var rart atter at træffe ham. Og så glemmer jeg, at da jeg kom fra Marienlyst, var jeg om aftenen hos Emil Hartmann *) sammen med Octavius Hansen og Ida V. Du kan tro, de bor mageløst smukt ... I dag har jeg holdt mit slutningsforedrag ude på Østerbro. — Fra stiftsprovst Glahn har jeg havt brev tillige med en anbefaling ... jeg vil nemlig søge om understøttelse af det klassenske fideicommis til højskolen **)

Glahns anbefaling:

»Som hr. cand. theol. Ernst Trier — hvem jeg har undervist allerede i hans tidligste barndom, og hvis udvikling og virksomhed jeg indtil nu har fulgt med levende interesse — i sine barndomsår var en så usædvanlig opvakt og begavet elev, således er han bleven en ikke mindre vækkende og dygtig lærer. — Han er blandt andet i besiddelse af en egen gave til at tiltale almuesfolk, og jeg har navnlig bemærket, at bondesønner fra det nordlige Jylland, som i København er blevne forberedte til skolelærerexamen af flere lærere, ofte har nævnt hr. Trier som den blandt deres lærere, der har havt mest indflydelse på deres udvikling. — Når nu hertil kommer, at han med al den forbavsende iver og livlighed, hvormed han omfatter undervisningsvæsenet og ved navnlig at have gjort det til sin opgave at undervise unge mennesker, som er ude over deres barnealder, forbinder et sundt og åbent øje for en del af de udskejelser, — den mangel på tilstrækkelig besindighed, lydighed og orden, som vort nyvakte folkeliv ikke har kunnet undgå, så må jeg anse ham for i en ualmindelig høj grad skikket til og ligesom skabt for den virksomhed, han nu har valgt sig, som førstelærer og bestyrer af en bondehøjskole.

Ålborg stiftsprovsti, Egede Glahn.«

. —

Ja ... hvad skal vi gøre ved brylluppet i Ryslinge? Skal vi tage hjem straks efter eller ikke? Jeg skal sige dig, at jeg har en lumsk anelse om, at der bliver også andendags bryllup ligesom ved Ankers bryllup, og dér var andendagen egentlig den bedste; og så vil Lange vist gærne, at vi skal blive der; men dette lader sig måske næppe gøre for heste og vogns skyld. Jeg vil imidlertid forhøre mig nu lidt i tide hos Albert. Han skrev, at han vilde blive til den 21....