Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1865-07-02)

Ernst Trier til Marie.
København, 2. juli 1865.

... Hvor jeg dog er ked af, at jeg ikke i dag kan komme til at skrive rigtig ordentlig til dig, som jeg s. 78 dog havde lyst til. I morges havde jeg nemlig sådan en rigtig slem hovedpine, at det virkelig ikke var mig mulig at skrive. Jeg måtte, da jeg havde taget mig et bad, pænt lægge mig på sofaen ... Jeg gik så i kirke, og jeg må virkelig sige dig: du kan ikke tro, hvilken virkelig udmærket prædiken vi fik i dag af Køster; jeg var helt forbavset derover; den var så mageløs hjærtelig og jævn og god — ganske som en prædiken skal være; jeg var rigtig glad derved. —

Efter kirken måtte jeg hen på telegrafstationen for at telegrafere til Arvesen. Jeg har da vel husket at skrive til dig, at da hverken fader eller jeg kunde rejse, så rejste Fritz i forrige uge til brylluppet. Vi har havt strålende breve fra ham. Hans italienske ogschweitziske rejse lader til at være intet for ham i sammenligning med denne Norges-rejse. Vennerne deroppe gør nu også stor stads af ham. Arvesens bryllup skulde nu ellers have været forrige søndag, da kom der telegram fra Fritz, at det var udsat til onsdag. Vi, d. e. Arvesens venner, skulde have været samlede hos Nørregård om søndag aften; men nu opsatte vi vort lille gilde til onsdag. Da kommer der sandelig atter telegram: brylluppet er atter udsat; men nu gad vi hernede ikke længer opsætte at komme sammen, og vi havde da rigtig en rar aften hos Nørregård, hvor Bjørnson — som i vinter er bleven aldeles henrykt over Anker og Arvesen for deres højskoles skyld — var med. Han er jo uhyre morsom at være sammen med. Nu endelig i går kom der atter telegram fra Fritz, at brylluppet står i dag (ak, hvem der dog var med dér!). Jeg skal nu efter aftale besørge telegram derop fra hans danske venner; i aften kommer Otto Jakobsen og Emma og Nørregård og Bågø ... for at vi kan drikke de nygiftes skål. — Da jeg nu kom hjem, var Korsholm her, min kæreste elev fra seminariet. Han har nu taget examen og kom for at sige mig farvel ... Nu endelig sidder Bågø ved mit bord og skriver, mens jeg står ved pulten og skriver til dig ...

Nu på onsdag morgen rejser jeg til Vallekilde for derfra at tage — om torsdagen til Høve, hvor der skal holdes en lille folkefest, hvorved jeg skal tale kl. 2. Jeg rejser så atter hjem om fredagen ... Gud ske lov: med Grundtvig er det — mærkelig nok — atter bedre. Han fik til sidst en blodbyld på det ene bén, og det hjalp.

s. 79 Ja vist lærer jeg at skrive, og nu skulde jeg jo vise dig mine fine kunster og anede ikke, at det skulde give anledning til sådan forskrækkelse. Kan du ikke nok se fremskridt ...