Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1865-09-07)

Ernst Trier til Marie.
København, 7. septbr, 1865.

… Nogle så bevægede dage, som disse i denne uge, mindes jeg næsten ikke at have oplevet; det skulde da være i septbr. 1859. Det forekommer mig som en uhyre lang tid, siden jeg sidst skrev til dig, og dog — når jeg nu besinder mig derpå er det jo ikke længer siden end i lørdags, da jeg sad ude i gæstgivergården i Lyngby og skrev. Det kommer vel deraf, at jeg har oplevet så meget. Hver dag har jeg havt sådan lyst til at skrive til dig om alt dette og dele det med dig, uden at jeg dog har kunnet komme dertil. Ja, at jeg i dette øjeblik finder mig alene her i min stue … er aldeles forbavsende. Det hænger da også således sammen, at da vi havde spist til middag … — Tranberg fra Vallekilde er hos os — så erklærede jeg, at nu kunde jeg ikke mer, og gik så op … og lagde mig på en sofa. Tranberg gik også op og lagde sig. Da jeg vågnede var klokken 7 og Tranberg var gået til aftenmødet, — hvor jeg også skulde have været med … Nu lader jeg møde være møde! …

I lørdags aftes kom Sønderjyderne. Det var mageløst skønt. Vi kunde ingen have her, fordi moder var s. 91 syg, og Ida rejste i mandags til Skjolde, hvor hun bliver i 14 dage. Fritz og jeg havde dog havt travlt med at anbringe nogle af vennerne hos Nørregårds; det var Poulsens kæreste og hendes familie (den Poulsen, som besøgte mig aftenen efter Mines bryllup ovre i møllen). Nørregårds har været aldeles henrykt over disse sine gæster.

Hvor var det underligt om søndagen at se i Vartov kirke alle disse Sønderjyder, som slutter sig til Grundtvig. Forunderlig vemodigt og dog så glædeligt! Om aftenen var der fest for dem ude hos Grundtvig, og der talte han så dejligt til dem. Det var en dejlig aften.

Hele mandagen måtte jeg bruge til ærinder og besøg, min rejse står jo nu nær for. Om aftenen landede jeg hos Plums; (Octavius havde været hos os til middag). Ellen var syg og lå til sængs af forkølelse. Det var en forunderlig aften, jeg der tilbragte ved hendes sæng i ivrig samtale med hende og hendes mand om sand kristendom og kristendommens sandhed. Mange hilsener fra dem!

Tirsdag morgen fik jeg besøg fra landet (Vallekildeegnen), og kl. 10½ kom Hoff med kone — fra jærnbanen — og Tranberg og mange andre landboere, som jeg kendte. Tranberg bor her hos os.

Kl. 2½ samledes de alle her hos os, og så kørte vi til den store fest for Sønderjyderne på Klampenborg. Ubeskriveligt! Det lange uoverskuelige folketog gennem Dyrehaven — de mange tusender samlede om stenen i nærheden af Eremitagen — og så her høre Grundtvig, der nylig havde rejst sig fra dødslejet, stå dér for kraftigt og stærkt at udtale det danske folks håb — og så spisningen i teltet. Ja du forestiller dig næppe, hvad det vil sige, at 4,000 mennesker spiser sammen. For at du kan få en lille forestilling om teltets størrelse, vil jeg bare fortælle dig, at fader har leveret tømmer for 200 rdlr. (400 kroner) alene til bordben. Og så den umådelige jubel og henrykkelse, denne glæde over at være samlede igen med dem, som røverne har vristet fra os— — —

Så kom onsdagen. Besøg uafbrudt af venner fra landet, nu samlede til det kirkelige vennemøde … så den mægtige gudstjæneste i den propfulde Vartov kirke. Så atter besøg uafladeligt til kl. 4 — deriblandt af Povl Rasmussen og hans kone. Så den forunderlig dejlige tur til og dejlige aften på Marienlyst. Der talte s. 92 navnlig Fritz Boisen fra Stege og især Termansen aldeles ubeskrivelig dejligt. Herfra kom jeg hjem kl. 1 i nat.

I dag igen besøg fra Morgenstunden af, deriblandt især af pastor Teilmann og pastor Kragh. Så det store møde på Ravnsborg kl. 2½, hvor Grundtvig, Boisen, Busch med flere andre talte, og hvor også enkedronningen var til stede. Senere lang samtale i hjemmet med Grove om højskolen.

Kan du forstå, at det hele er ved at løbe rundt for mig … I morgen mindes du vel Grundtvigs fødselsdag! Kan du huske i fjor, da vi drak chocolade i den anledning. Vi skal alle ud til ham i morgen aften …