Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1865-09-15)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 15. septbr. 1865.

… Modtag da for første gang min hilsen i Vallekilde. »Det velsignede Vallekilde!« Ja, kære ven, Gud give dig held og lykke til din gerning, at det må gå godt for dig. Det er der ingen, der kan bede hjærteligere til end jeg … Jeg kan så levende sætte mig ind i, hvad det vil sige at skilles fra det, som du skilles fra; for der er ikke mange mennesker, som har havt sådant et hjem og sådanne venner som du …

Du spørger, hvordan fader syntes om din fader *) ; og det glæder mig at kunne sige, at han så ganske faldt i alles smag og ikke mindst i faders … Fader og han stemte overens i alt muligt, når jeg undtager én ting, og det var, at din fader talte vor sag meget ivrigt, hvorimod min fader holdt på, at vi måtte ikke gifte os, før du havde fået en kongelig ansættelse med så eller så meget om året. Det morede mig så kosteligt at høre de to gamle disputere ivrigt om den sag: det vil dog sige: din fader meget ivrigt, og min fader ganske roligt og bestemt. —

Det kirkehistoriske møde (i Odense) måtte jeg så give afkald på, desværre; du véd ikke, hvor det var mig en stor skuffelse. Om onsdag morgen gik jeg ind til fader og bad ham om tilladelse til at gå; jeg bad ham rigtig indstændigt derom; men fik et rundt afslag; det vilde han ikke have. Om eftermiddagen kom dit lille brev, hvori du sendte mig . . , billet; det, vidste jeg, kom, men det nyttede altsammen intet; jeg skulde blive hjemme. Altså hørte jeg ikke det mindste til det hele. Men så tænkte jeg på, at nu måtte jeg heller ikke være unøjsom; nu havde fader givet mig lov til at komme så mange steder hen med dig i sommerferien, og så tog jeg den beslutning at bide min lille skuffelse i mig, sætte et mildt ansigt op, og så sang s. 97 og spillede jeg for fader hele mørkningen i stedet for.

I dag har jeg været inde i byen hos Helvegs; jeg har mange hilsener til dig … Hoyen havde holdt sådant et udmærket foredrag … Helveg og Rørdam havde også talt godt …