Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1865-09-26)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 26. septbr. 1865.

… I middags fulgte jeg min broder Emil på jærnbanen, og da jeg gik hjem derfra, mødte jeg pastor Storm; jeg talte med ham om Birkedals afskedigelse. Han sagde, at det var noget, som Birkedal havde været aldeles forberedt på vilde komme; men hvad siger du egentlig dertil, kære Ernst? Er det dog ikke gruligt, dersom han nu skulde gå hen at dø — hans helbred er jo ikke godt længer — hvad skulde der dog så blive af hans store familie. Jeg synes nu også … at han talte for skarpt. Rigtignok sagde han jo kun højt, hvad så mangen én går og tænker; men til hvad gavn sagde han det; kunde det endda have gjort nogen nytte; men det gør det jo ikke … Jeg vil så gærne s. 101 have din mening at vide om denne sag i det hele taget …