Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1865-10-28)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 28. oktbr. 1865.

… Tirsdag morgen kl. 5 (31 oktbr.) vænter jeg Fynboerne og Jyderne; om aftenen nogle Sjællændere til- s. 112 lige med nogle af vore gæster; onsdag morgen resten af elever og gæster. De første skal så bringes i deres kvarter; de komme dels til at bo her (8) og dels i fem omkringliggende gårde. — Så kl. 1 har jeg i sinde at kimemed vor ny skoleklokke, og da skal skolen indvies. Termansen skulde gøre det for mig, men nu i går fik jeg brev om, at rimeligvis bliver afstemningen i forfatningssagen netop den dag i rigsrådet, og så kan han ikke komme — er det ikke rædsom kedeligt! Her holdtes i den anledning almindelig veklage i går! Kl. 4 skal vi have gilde for 80 personer i almueskolen. Hoff og jeg har slået os sammen derom, og så vænter jeg sikkert brev fra dig den dag …

Jeg har meget at bestille … besørge indbydelse til vore gæster, sørge for natteherberg til dem og delvis for deres bespisning; jeg skal forberede mig til 4 officielle taler på indvielsesdagen og træffe aftale om hele indretningen den dag; jeg skal lave timetabel til skolen og forud forberede mig til mine foredrag de første dage på skolen o. s. v. …

Fra 1ste nvbr. vil jeg bede dig skrive uden på brevene: Vallekilde højskole, da skolen får sin egen posttaske …