Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1865-11-04)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 4. nvbr. 1865.

… Ja, vore bedste forhåbninger er nu bleven opfyldte! og det så hurtigt. Jeg kan næsten ikke tænke mig det, at du nu har skolen i gang, og at dine planer nu er virkeliggjorte. Og så tænke sig 29 elever; det er dog mageløst. Der er jo næsten aldrig nogen anden, der har havt så mange at begynde med.

Det morer mig så meget, hver gang jeg kan komme og fortælle fader, at der har mældt sig flere elever, for han har åbenbart tænkt sig hele denne høj skoleplan kun som et tomt hjærnespind af dig, og som aldrig vilde blive til virkelighed. Nu da han ser, at det går så godt, nu bliver han helt forbavset. Det er sandt, han bad mig spørge dig, når jeg skrev, om du skal lønne lærerne af de 20 rdlr., som tilfalder dig af hver elev, eller om de var udelukkende til dig.

s. 115 Så én ting til: hvorfor lod du ikke mig have den fornøjelse og glæde at sy det ny Danebrog, som blev hejst over din skole! Hvem var nærmere dertil end »forstanderens kæreste« ? Det var sandt at sige ikke noget øjeblik faldet mig ind, før jeg i dag i dit brev læste, at Danebrog blev hejset over skolen, men da gjorde det mig ondt, at det ikke var mine hænder, som havde syet det kære flag, som første gang skulde vaje over din skole. Dér havde jeg havt et værdigt sendebud, med hvilket jeg kunde have sendt alle mine hilsener og tanker op til dig; men — gjort gerning står ikke til at ændre! — Hvem har syet det? …

Nu længes jeg så meget efter dit brev på tirsdag for at høre lidt mere om gildet; vil du ikke nok sende mig Nørregårds sang. Hvor var det dejligt, at Termansen kom! …

Hvem har lavet det danske skjold til dig? Fortæl, fortæl, kære Ernst, alt, glem intet, du véd jo, hvor meget det interesserer mig.

I dette øjeblik kom der et dejligt langt brev til mig fra din fader, hvori han giver mig en beskrivelse af festen … Han er aldeles henrykt over sin rejse …