Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1865-11-08)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 8. nvbr. 1865.

… Hvor det er underligt i dag i alle bladene at se dit navn og højskolens indvielse; du bliver jo formelig en hel bekendt personlighed ved denne lejlighed. Det ærgrer mig, at jeg ikke kunde finde på at sy et flag og sende eder derover …, men nu vil jeg i det mindste have lov til at sy det Danebrog, som skal hejses på den rigtige højskole, dersom den da nogensinde bliver bygget. —

I morgen sender jeg dig nogle bøger; men jeg sender dem lige til dig, da jeg ikke kan indse det hensigtsmæssige i først at sende dem til din fader. Medfølgende tre exempl. af »Flors håndbog« er en gave fra fader, som jeg skulde bede dig ikke at forsmå …

Efter at du havde skrevet til mig om at forhøre i Odense, om ingen havde overflødige exempl. af den s. 119 bog, var jeg først hos Helveg og dernæst hos Henriksen *) ; men ingen af dem vidste af nogen at sige; så gik jeg hen til en antikvar; men han havde heller ingen. Endelig fik jeg da disse tre opspurgt hos en boghandler, og her har du dem samt alle de bøger af mine, som kan være dig til nytte. Du har vist nu meget travlt, kære Ernst, men det er jo noget for dig; du skal jo være i idel virksomhed for at befinde dig vel. Det vil blive morsomt at mødes med dig til jul…

I dag har jeg været inde i Odense; jeg talte da med Bredsdorff og fik ham sagt, at jeg ikke kunde komme med om torsdagen til sangøvelser. Jeg véd ikke, om jeg har fortalt dig, at Helvegs var så venlige at bede mig om at deltage i nogle sangprøver, som Bredsdorff skulde holde hver torsdag aften hos dem … Jeg havde sådan stor lyst; men jeg fik ikke lov. Jeg var hos Henriksens; de bad mig til skolebal … men det vil jeg ikke; jeg har ingen lyst … Hils så dine karle, de prægtige fyre!! … Tusend tak for brevet og alle sangene; lad mig endelig også få talerne! …